Міністерство освіти і науки України повідомляє про оприлюднення 27 листопада 2013 року на своєму офіційному сайті (рубрика «Громадське обговорення») проекту наказу Міністерства освіти і науки «Про затвердження форм і описів додатка до ліцензії на освітню діяльність, сертифіката про акредитацію вищого навчального закладу, сертифіката про акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей і додатка до сертифіката про акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей і порядку їх оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку».  Проект акта розроблено з метою вдосконалення порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку додатків до ліцензій на освітню діяльність, сертифікатів про акредитацію вищого навчального закладу, сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей, додатків до сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей (їх дублікатів) і затвердження нових форм і описів вказаних документів. Зауваження та пропозиції до проекту акта надсилати на електронну адресу balyasnikova@mon.gov.ua, Баляснікова Є. В., головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення та ліцензійної експертизи.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу