Гідне місце у світовому науковому вимірі вкотре підтвердили вітчизняні вчені. Про це свідчать матеріали засідання, проведеного 13 лютого під головуванням першого заступника міністра освіти і науки, молоді та спорту Євгена Суліми. Засідання було присвячене підсумкам наукової і науково-технічної діяльності наукових установ, що належать до сфери управління МОНмолодьспорту й Національної академії наук України, тож керівники наукових установ звітували про результати своєї діяльності. Першим прозвітував представник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України й МОНмолодьспорту. В діяльності цієї установи поєднуються науково-дослідна, навчальна й міжнародна діяльність у сферах інформатики, кібернетики та комп’ютерних методів навчання. Важливі результати отримані МННЦ також у створенні комп’ютерних інформаційних технологій для біології та медицини. IT-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ Одним із структурних підрозділів Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем є кафедра ЮНЕСКО «Нові інформаційні технології в освіті для всіх», філії якої відрито в різних областях України для ефективного виконання програм ЮНЕСКО «Освіта для всіх» та «Інформація для всіх». Високий рівень результатів роботи МННЦ підтверджується патентами, промисловим впровадженням, публікаціями в численних виданнях, оцінками експертів міжнародних конференцій і семінарів. «На засіданні уряду, у виступі Прем’єр-міністра України Миколи Азарова було сказано, що ІТ-технології в Україні розвиваються більш динамічно, ніж інші сфери наукової діяльності. Ми зацікавлені в ритмічній роботі, спрямованій на досягнення плідних результатів. В Україні зосереджено значний науковий потенціал. Упевнений, що ВНЗ і наукові установи також можуть ефективно реалізувати фінансові можливості державного бюджету», – зазначив Євген Суліма. НАНОУСПІХИ Науковий фізико-технологічний центр МОНмолодьспорту й НАН України розповіли про успішні дослідження у сфері нанотехнологій у 2012 році. Зокрема, розроблено, виготовлено й налагоджено імпульсний високочастотний генератор потужністю в імпульсі 12,5 кВт для здійснення ВЧ стимуляції процесу формування наноструктурованих покриттів методом вакуумно-дугового осадження в експериментальних установках типу «Булат». Створено теоретичну модель процесів формування трійних і четверних наноструктур, а також комплексну систему діагностики й керування процесом іонно-променевого осадження для оптимізації параметрів технології одержання нанорозмірних нітридних і оксинітридних плівок і наногетероструктур тощо. Науковці НФТЦ визначили роль принципу просторового послаблення кореляцій та ергодичних співвідношень для вивчення властивостей асимптотичних операторів, що з’являються в рядах теорії збурень для статистичного оператора багаточастинкової системи, зокрема плазми. Характерним є те, що дослідницькі проекти Наукового фізико-технологічного центру є новим науково-технологічним напрямом – плазмове наноматеріалознавство (plasma of nanomaterial science). УКРАЇНОЗНАВЧИЙ КОНТЕНТ На жаль, не в усіх наукових установах налагоджено ефективну роботу з планування та звітності щодо результатів щорічної діяльності, що, водночас, справляє враження непідготовленості установи в цьому напрямі. Прикрою ілюстрацією такої непідготовленості за підсумками 2012 року став звіт про діяльність Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. Окрім порушень хронологічного характеру, у звіті частково відсутні кількісні та якісні показники, які характеризують результати наукових досліджень. У звітній документації не вистачає вагомих аргументів щодо результативності робіт, профінансованих із державного бюджету. Результати наукових досліджень не оформлені належним чином, недостатнім видається ступінь конкретизації виконаної роботи. Серед результатів наводилися роботи (монографії тощо) авторів, які не є штатними працівниками цієї установи. Керівництво МОНмолодьспорту вкотре змушене було нагадати про високу відповідальність за раціональне використання бюджетних коштів, виділених на дослідження, а також за належний рівень звітування про витрачені кошти. «ЗІРКОВИЙ МАГНЕТИЗМ» КРАО Науково-дослідний інститут «Кримська астрофізична обсерваторія» Київського націо­нального університету імені Тараса Шевченка – найбільша наукова астрономічна установа в Україні, в якій працюють близько 100 висококваліфікованих учених-астрономів. 2012 року науковці КрАО завершили дослідження активності магнітних полів і створення різних масштабів на Сонці. В рамках проекту «Сонце» в 2012 році створено «Службу Сонця України», що допоможе об’єднати зусилля всіх сонячних обсерваторій нашої країни для розв’язання проблеми оперативних прогнозів. За рік, що минув, учені також простежили динаміку обертання Землі й мінливість кліматичних екологічних характеристик. Молоді зірки й їхнє навколозоряне оточення, надмасивні чорні діри в активних ядрах галактик, пізні стадії еволюції взаємодіючих подвійних зірок, вивчення джерел гамма-квантів надвисоких енергій, хімічний склад В-, А-, F- і G-зірок різних класів світності, магнетизм і активність зірок – ось далеко не повний перелік наукових інтересів науковців із КрАО, що втілилися у фундаментальні дослідження. Особливо успішним науковим проектом КрАО, яке відзначив Євген Суліма, став проект «Геодинамічні дослідження станціями космічної геодезії та геодинаміки» – адже його наукова актуальність набуває світового масштабу. Це зумовлено застосуванням принципово нового підходу, що перевершує всі вже відомі: створено єдиний не лише в Україні, а й у світі геодинамічний полігон «Сімеїз-Кацивелі». УНІКАЛЬНА МОДЕЛЬ Водночас Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини М­ОНмолодьспорту й НАН України також представив власні наукові розробки: концепцію сталого розвитку територій узбережжя Куяльницького лиману, Хаджибейсько-Куяльницького пересипу й міжлимання; концепцію вибору й отримання ефективних хемосорбентів оксиду сірки (IV) і пари сірчистої кислоти, призначених для спорядження установок санітарного очищення ГПС і легких респіраторів. Істотно значущою і корисною є розробка й організація дослідного виробництва дитячих засобів індивідуального захисту, призначених для застосування в умовах надзвичайних ситуацій. Уперше в світі саме в Фізико-хімічному інституті захисту навколишнього середовища і людини розроблено фізико-математичну модель утворення первинних частинок ТСЗА в іонізованому багатокомпонентному парогазовому середовищі. ЛІТОПИС ПРИРОДИ Природний заповідник «Розточчя» – науковий осередок, де здійснюються метеорологічні, фенологічні, ботанічні, фауністичні й інші важливі дослідження. Унікальність його природних екосистем як природного ядра біосферного резервату визнали на міжнародному рівні. Уперше в Україні в установі розроблено й використано електронні бази даних для опрацювання результатів моніторингу, що здійснюється в природо-заповідних установах. У рамках Програми Літопису природи виконані роботи з моніторингу стану природних заповідних екосистем «Розточчя», що належать до біосферного резервату. НЕ УСКЛАДНЮВАТИ ПРОЦЕС ТАМ, ДЕ ТРЕБА ПРОСТО ПРАЦЮВАТИ За результатами розгляду наукової та науково-технічної діяльності зазначених наукових установ, зокрема, щодо виконання фундаментальних досліджень і прикладних досліджень і розробок Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем і Національного науково-дослідного інституту україно­знавства та всесвітньої історії доручено до­опрацювати звіти про наукову й науково-технічну діяльність за 2012 рік з урахуванням висловлених зауважень. Євген Суліма звернув увагу на якість виконання робіт і їх кінцевий результат у формі науково-технічного продукту, патентів на винаходи, свідоцтва на твір, монографій, підручників і навчальних посібників. Окрім того, він нагадав керівникам установ про їхню персональну відповідальність за якість підготовки аналітичних матеріалів. На завершення перший заступник міністра закликав усіх не ускладнювати процес там, де треба просто працювати: «Я хотів би, щоб усі розуміли: фінансування наукових робіт здійснюється для отримання результатів для подальшого розвитку науки й економічної складової, яка сприяє підвищенню благополуччя наших громадян у країні й конкурентоздатності України на світовому ринку. Ви маєте скоординувати роботу установ, які очолюєте, на конкретну роботу, конкретний результат і необхідність звітності того, хто сьогодні отримує державні кошти». Людмила Медведська, «Освіта України» № 7

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу