Днями на адресу Ужгородського національного університету з електронної aдреси, що майже iдентична з адресою студради області (вiдрiзняється лише одним символом), надiйшов текст листа-звернення керiвникiв органiв студентського самоврядування УжНУ та Закарпатської області щодо їxнього ставлення до процесу пiдписання угоди про асоцiацiю.  При цьому додавалося прохання термiново довести вказаний текст до органiв державної влади та колективу університету. Оператор органiзацiйного вiддiлу вказаний текст разом із низкою iнших документiв поточної звiтностi було вiдправив на адресу Мiносвiти. Сьогоднi встановлено, що такого тексту керiвники органiв студентського самоврядування не надсилали. Т. в.о. ректора Ю. Переста

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу