29 листопада відбулося розширене засідання Правління Громадської ради при Міністерстві освіти і науки за участю першого заступника міністра Євгена Суліми. У засіданні взяли участь голови всіх комісій Громадської ради при МОН. Євген Суліма розповів про пріоритетність євроінтеграційного курсу України та досягнуті результати в цьому напрямі. Окрім того, перший заступник міністра освіти і науки поінформував членів Громадської ради про досягнення, цілі та завдання Міністерства в загальнодержавному євроінтеграційному процесі як органа виконавчої влади, відповідального за формування та реалізацію державної політики в галузі освіти і науки. Зокрема, Євген Суліма зазначив, що з метою сприяння подальшій інтеграції України до європейського простору вищої освіти в контексті її членства в Болонському процесі Міністерством за участю заінтересованих сторін і підтримки й участі експертів Європейського фонду освіти та Ради Європи розроблено Національну рамку кваліфікацій, план заходів щодо її впровадження, проекти концепції та стратегії розвитку національної системи кваліфікацій, методичні рекомендації щодо розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу.  «Продовжується робота, спрямована на розроблення новітніх галузевих стандартів вищої освіти. Так, розроблено з урахуванням вимог роботодавців і затверджено як експериментальні новітні галузеві стандарти вищої освіти за напрямами «Металургія», «Електротехніка і електротехнології», «Електромеханіка», «Міжнародне право». У співпраці з організаціями роботодавців ведеться робота з розроблення нових стандартів вищої освіти і в інших галузях, зокрема в області інформаційно-комунікаційних технологій, права, журналістики, обліку й аудиту, туризму, житлово-комунального господарства, маркетингу, ріелторської діяльності», – повідомив Євген Суліма. За його словами, поглиблюється міжнародне співробітництво, розширюється участь вищих навчальних закладів, науковців і студентів у міжнародних освітянських і наукових проектах. Серед основних пріоритетних напрямів – модернізація програм підготовки вищої освіти, запровадження механізмів забезпечення якості вищої освіти відповідно до європейських стандартів і рекомендацій, відновлення тісної співпраці між університетами та промисловістю, інноваційна діяльність. «Заслуговує на увагу реалізація програми подвійних дипломів. З огляду на європейський та український ринки праці, при підготовці фахівця необхідно давати йому можливість отримати диплом іншого закордонного ВНЗ. Таким чином, ми створюємо умови для мобільності студентів, викладачів», – наголосив перший заступник міністра. Він поінформував, що розширюється міжнародна мобільність студентів і викладачів. Зокрема, в рамках бюджетної програми Уряду протягом 2012/2013 навчального року 353 особи скеровано на навчання та стажування до провідних вищих навчальних закладів за кордон, із 47 українських вищих навчальних закладів: 180 студентів, 73 аспіранти та 100 науково-педагогічних працівника. Євген Суліма розповів, що міністерство визначило пріоритетні напрями подальшого розвитку професійної освіти та навчання, а саме: – вивчення і використання досвіду інших країн щодо застосування стандартів якості професійної освіти і навчання, її оцінки; – приєднання до міжнародних договорів, ратифікацію міждержавних документів із питань професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників з урахуванням національних інтересів; – підготовку і реалізацію спільних міжнародних проектів із питань забезпечення ефективної діяльності професійної освіти і навчання. Реалізація цих завдань передбачена Державною цільовою програмою розвитку професійно-технічної освіти на 2011–2015 роки. «Для ефективнішого управління системою професійно-технічної освіти здійснюється оновлення законодавчої та нормативно-правової бази, що існує в європейських країнах», – зазначив перший заступник міністра. Євген Суліма звернув увагу членів Громадської ради на те, що триває робота над проектом нового Закону України «Про професійну освіту»: «Цей Закон регулюватиме суспільні відносини, спрямовані на забезпечення прав громадян рівного доступу до професійної освіти з врахуванням потреб ринку праці у кваліфікованих робітниках і фахівцях середньої ланки в умовах ринкової економіки та інтеграції України в міжнародний економічний і освітній простір». Окрім того, перший заступник міністра зазначив, що на підтримку реформування системи освіти започатковано проект Твіннінг «Модернізація законодавчих стандартів і принципів освіти та навчання відповідно до Європейської політики навчання впродовж життя». Як повідомив Євген Суліма, МОН співпрацює з Європейським Фондом Освіти у напрямі вдосконалення національної системи професійно-технічної освіти відповідно до європейських стандартів. У рамках інтеграції в європейський простір у сфері середньої освіти в січні 2013 року Україна приєдналась до робочого простору програми “E-Twinning Plus”. Програма є ініціативою Європейської Комісії, що спрямована на заохочення європейських шкіл співпрацювати між собою через використання інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) шляхом надання необхідної інфраструктури. Таким чином, вчителі зареєстровані в мережі “E-Twinning Plus” отримають можливість встановлювати партнерські відносини і розвивати спільні проекти з європейськими школами в будь-якій предметній області з єдиною вимогою використовувати ІКТ для розвитку своїх проектів і співпрацювати з вчителями з інших європейських країн. Євген Суліма також зазначив, що, починаючи з 1993 року, вітчизняні вищі навчальні заклади взяли участь у близько 200 проектах програми зовнішньої допомоги Європейського Союзу Темпус, а загальний бюджет для проектів за участю України в 2000-2010 роках становив приблизно 50 млн євро. «У рамках V конкурсу Програми Темпус до кінцевого списку проектів, рекомендованих до фінансування Європейським Союзом, внесено 108 проектних пропозицій, із них 23 проекти за участю українських університетів. Сукупний бюджет проектів за участі України перевищує 18 млн. євро», – поінформував він. За словами першого заступника міністра, за результатами п’ятьох конкурсів Програми Темпус в Україні запроваджуватиметься 61 проект. Перший заступник міністра детально зупинився на питанні освітніх програм ЄС, спрямованих на активізацію міжнародного співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців європейських університетів і вищих навчальних закладів третіх країн. «Конкурс Програми Еразмус Мундус проходить за трьома напрямами, українці є активними учасниками та переможцями двох. У травні 2013 року відповідно до офіційного рішення Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури 87 стипендій були надані українським студентам для навчання на одній із 138 магістерських програм і сім стипендій – для навчання на одній із 42 спільних докторських програм європейської освітньої програми Еразмус Мундус. Цього року серед 147 стипендій Еразмус Мундус магістерського рівня, що отримали студенти в шістьох країнах Східного Партнерства, понад 50% – 84 були надані студентам з України. Це ще раз підтверджує, що система освіти України є якісною, робить майбутніх фахівців підготовленими до того, щоб брати участь у міжнародних європейських проектах», – наголосив Євген Суліма. За результатами цьогорічного конкурсу програми Еразумус Мундус – Партнерство відібрано 9 проектів за участю 25 українських університетів. «Україна знаходиться в десятці найактивніших країн, які не є членами ЄС або асоційованими членами ЄС та які беруть участь у Сьомій Рамковій Програмі ЄС із досліджень і технологічного розвитку. Серед усіх «третіх» країн Україна посідає шосте місце за кількістю заявників і сьоме місце за загальним бюджетним внеском. Серед країн Східного Партнерства Україна посідає перше місце як за кількістю поданих, так і за кількістю підтриманих пропозицій. Пріоритетними галузями співпраці є матеріалознавство, біотехнології, інформаційно-комунікаційні технології, аеронавтика», – повідомив перший заступник міністра. «Для європейського та світового освітнього простору українська система вищої освіти є гідним партнером. Міністерство освіти і науки й надалі продовжуватиме роботу в цьому напрямі», – зазначив Євген Суліма.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу