Науковці кафедри української мови і кафедри теорії та історії світової літератури Інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка взяли участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Слов’янські мови і літератури в синхронії і діахронії», яку проводила кафедра слов’янської філології філологічного факультету Московського державного університету імені М. В. Ломоносова (Російська Федерація). Під час конференції було заявлено понад дві сотні виступів науковців із Республіки Австрія, Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Болгарія, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Республіки Македонія, Республіки Польща, Російської Федерації, Республіки Сербія, Республіки Словенія, Угорщини, Чеської Республіки, України та інших. Варто зауважити, що житомирська делегація у складі завідувачів кафедр, докторів філологічних наук професорів Володимира Єршова та Віктора Мойсієнка, кандидатів філологічних наук доцентів Галини Бондаренко та Галини Соболевської, кандидата філологічних наук, старшого викладача Ольги Коржовської, аспірантів кафедри теорії та історії світової літератури Вікторії Білявської та Катерини Мельник була найчисельнішою і, як виявилось, найактивнішою. Урочисте відкриття конференції розпочалося з привітання декана факультету професора Марини Ремньової, голови оргкомітету конференції, завідувача кафедрою славістики професора Наталії Ананьєвої, послів і консулів європейських держав, а також виступів студентів і магістрантів факультету. Однак основна змістовність конференції, як відомо, спостерігається в роботі секцій, яких було понад двадцять. Особливий резонанс викликали доповіді професора Володимира Єршова «Польська література Правобережної України першої половини ХІХ століття: між Варшавою та Петербургом», доцента Галини Бондаренко «Житомирська прозаїчна школа: особливості художнього світу», старшого викладача Ольги Коржовської «Форми вираження авторської свідомості у «Ходінні ігумена Данила»», аспірантів Вікторії Білявської «Ейдос дороги у «Мемуарах із життя» Єви Філінської» та Катерини Мельник «Урбаністичний простір російськомовної мемуаристики Волині першої половини ХІХ століття». Крім плідної участі в конференції, житомирська делегація мала велику культурну програму, у рамках якої було відвідано Державний Музей образотворчих мистецтв імені Олександра Пушкіна, Державну Третьяковську галерею, де всі мали нагоду ознайомитися з експозиціями робіт Наталії Гончарової «Між Сходом та Заходом» і «Мистецтвом ХХ століття», Музей техніки Вадима Задорожного, Червону площу. У заключних виступах науковці схвалили досвід проведення конференцій, які об’єднують вчених усієї Славії, сприяють налагодженню наукових стосунків, ознайомленню з основними напрямками поступу європейської славістики, наголосили на високому рівні проведення московської конференції та висловили подяку організаторам. За інформацією ЖДУ імені Івана Франка

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу