Днями в Національному університеті державної податкової служби України відбувся круглий стіл «Модернізація фінансової сфери України в умовах економічних і соціальних трансформацій». Організатором заходу виступило Наукове товариство студентів факультету фінансів і банківської справи. «Оскільки наша країна націлена на співпрацю насамперед із Європейським Союзом, то й фінансова політика держави повинна відповідати європейським стандартам, – наголосила у вітальному слові декан факультету фінансів і банківської справи Валентина Унинець-Ходаківська. – А для цього необхідна ще низка змін». Учасники круглого столу працювали в таких тематичних напрямах роботи: розвиток ринку фінансових послуг в умовах глобалізації; модернізація системи банківського нагляду в Україні; актуальні проблеми бюджетно-податкової політики в умовах трансформаційних процесів; особливості менеджменту як ефективного інструменту управління в сучасних ринкових умовах; іншомовна комунікативна компетенція майбутнього фахівця-фінансиста в сучасних умовах; модель особистості працівника фінансової сфери в умовах трансформаційних процесів українського соціуму. Із доповідями виступили: Олександр Писаренко (ФБ-41) «Сучасний стан та актуальні проблеми розвитку вітчизняного банківського сектору»; Ярослава Бабина (ФБДп-12-5) «Бюджетно-податкові важелі як інструмент оптимізації економіки»; Євген Непокритий (ОММ-51) «Модернізація економіки України в умовах глобалізації»; Юлдуз Боніт (ФБ-31) «Податкова політика України в умовах глобалізаційних перетворень»; Анастасія Добривечір (ФБДі-12-6) «Значення володіння іноземною мовою для фахівця фінансової сфери» та багато інших. «Фінансова політика держави має бути побудована таким чином, щоб її складові елементи – бюджетна, податкова, грошово-кредитна – сприяли підвищенню ефективності економічної діяльності, – наголосила заступник декана факультету фінансів і банківської справи з наукової роботи та міжнародного співробітництва Людмила Діденко. – Тож перед вами, молодими науковцями, відкрита широка нива для наукових здобутків та змін у державі на краще». Учасники круглого столу дійшли спільних висновків. Так, нині в Україні показник інвестиційної привабливості зменшився за один рік на 12 позицій, що характеризує нашу державу як країну з непривабливим інвестиційним кліматом для іноземних інвесторів. Відповідно, необхідно вивчити ризик інвестування України. При цьому треба орієнтуватися на покращання інвестиційного клімату, «тверезо» оцінювати й аналізувати ризики, приймати інвестиційні рішення навіть в умовах ризику. Адже сприятливий інвестиційний клімат надасть можливість Україні наблизитися до розвинених європейських держав. Дослідження питання надання інвестиційних послуг (на прикладі окремих банків і небанківських фінансових установ) свідчить, що найбільш розвиненим є напрям брокерських послуг (надаються всіма фінансовими установами); розвиваються послуги щодо андерайтингу та обслуговування операцій злиття та поглинання; перспективними є послуги інвестиційного менеджменту (довірчого управління активами (заощадженнями) учасників фінансового ринку та приватних осіб). Отже, інвестиційний менеджмент у розрізі створення й управління інвестиційними фондами та класичного довірчого управління є потужним інструментом залучення ресурсів. Підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків забезпечить динамічне й ефективне функціонування всієї банківської системи України, сприятиме зростанню її конкурентоспроможного потенціалу в задоволенні потреб економіки у фінансових ресурсах. Тож необхідно залучати додатковий акціонерний капітал на основі додаткових емісій акцій або внесків власників чи засновників банків, чи стратегічних інвесторів; покращувати якість капіталу, забезпечувати його достатній рівень для покриття ризиків і вдосконалювати структуру капіталу. Для покращання інвестиційного клімату в країні необхідно здійснити комплекс заходів, серед яких основними є підвищення рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників, зменшення капіталомісткості вітчизняної продукції шляхом введення більш ефективних технологічних засобів. Асоціація з Європейським Союзом і впровадження більш високих стандартів виробництва продукції буде додатковим стимулом для зростання інвестиційної привабливості України, збільшення обсягів торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Крім цього, глобалізація суспільства, потреба особистості в швидкій адаптації до умов полікультурного світу, який весь час змінюється, посилює інтерес до мовної освіти як важливого інструменту життєдіяльності людини в полікультурній і мультилінгвальній спільноті людей. Ксенія Палієва  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу