11 грудня під головуванням першого заступника міністра освіти і науки Євгена Суліми відбулося засідання робочої групи з гармонізації системи підготовки ІТ–фахівців із вищою освітою з сучасними вимогами IT-індустрії. «Основним чинником, що впливає на розвиток сфери інформаційно-комунікаційних технологій, є забезпечення підприємств цього сектору економіки достатньою кількістю кваліфікованих фахівців», – повідомив Євген Суліма. За його словами, в Україні існує мережа вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для галузі інформаційних технологій. Але, попри потужну фундаментальну підготовку студентів, існує потреба в гармонізації освітніх і професійних стандартів з урахуванням практичних потреб галузі інформаційних технологій. «Міністерство провело моніторинг стану розробки галузевих стандартів вищої ІТ-освіти. Зміст підготовки ІТ-фахівців в Україні гармонізовано з міжнародними рекомендаціями Computing Curricula, прийнятими європейською та американською науковою спільнотами щодо якісної підготовки ІТ-фахівців. Розроблені та затверджені протягом 2009 – 2012 pp. галузеві стандарти вищої освіти також загалом відповідають міжнародним рекомендаціям і навчальним програмам провідних університетів світу», – зазначив перший заступник міністра. Окрім того, за словами Євгена Суліми, одним із завдань є визначення особливих вимог до ліцензування освітніх послуг у галузі інформаційних технологій, що дасть можливість звузити мережу вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців для галузі інформаційних технологій, а також підвищити якість підготовки фахівців. «Наявність значної кількості напрямів підготовки, за якими здійснюється підготовка фахівців для галузі інформаційних технологій і відповідних навчально-методичних комплексів, що є відірваними від реальних потреб для розвитку сфери інформаційно-комунікаційних технологій, створюють умови, в яких розрив між навчальними програмами та потребами сфери інформаційно-комунікаційних технологій збільшується. Наслідком цього має стати перегляд кількості зазначених напрямів підготовки», – наголосив він. Як поінформував перший заступник міністра, базові вищі навчальні заклади розроблятимуться новітні стандарти в ІТ-галузі і здійснюватиметься підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. «Ще одним заходом, пропонованим міністерством для покращення ситуації в освітньому процесі з підготовки фахівців за напрямами підготовки ІТ-спеціалістів є запровадження експерименту щодо вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка» випускників вищих навчальних закладів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра із визначених інженерно-технічних та природничо-математичних напрямів підготовки. До проведення експерименту плануємо залучити 25 вищих навчальних закладів. І якщо будуть позитивні результати проведення експерименту, його досвід буде поширено на інші вищі навчальні заклади», – зазначив Євген Суліма. Під час наради обговорено низку питань, зокрема щодо удосконалення системи підготовки ІТ-фахівців і доцільності збільшення їх кількості; поточного стану та планів стосовно розробки професійних стандартів у галузі інформаційних технологій; впровадження пілотного проекту публічно-приватного партнерства в системі підготовки ІТ-фахівців із вищою освітою та проведення відповідного експерименту на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет» тощо.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу