Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження «Про підготовку та відзначення в 2014 році 180-річчя заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка». В урядовому рішенні йдеться про утворення Організаційного комітету з підготовки та відзначення в 2014 році 180-річчя заснування університету. Очолив Оргкомітет перший віце-прем’єр-міністр України; заступники голови – міністр освіти та науки України та ректор КНУ імені Тараса Шевченка. Також до складу Організаційного комітету увійшли представники Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Секретаріату РНБО, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства закордонних справ, Міністерства фінансів, Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук та голови Закарпатської, Київської, Черкаської обласних адміністрацій, Ради міністрів АРК та Київської міської державної адміністрації. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України Організаційному комітетові необхідно розробити та затвердити план заходів із підготовки та відзначення в 2014 році 180-річчя заснування столичного університету. Зазначимо, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка – класичний самоврядний (автономний) університет дослідницького типу, провідний вищий навчальний заклад України, заснований у 1834 році як Імператорський Університет Святого Володимира. За роки свого існування Київський університет став потужним багатогалузевим навчально-науковим комплексом, що об’єднує 16 факультетів, 7 навчальних інститутів, зокрема військовий інститут та інститут державної охорони, навчально-науковий центр «Інститут біології», та підготовче відділення. До його складу входять 2 коледжі (геологорозвідувальних технологій та оптико-механічний), фізико-математичний ліцей, Наукова бібліотека імені М. Максимовича, Київська і Кримська астрономічні обсерваторії, інформаційно-обчислювальний центр, видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» і 8 музеїв. У КНУ за 47 напрямами, 91 спеціальністю навчаються понад 26 тисяч бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Навчальний процес на 184 кафедрах забезпечують понад 2800 науково-педагогічних працівників, серед них 600 докторів і майже 1600 кандидатів наук, із них 106 є академіками і членами-кореспондентами НАН України та національних академій наук. Невід’ємною складовою навчального процесу в університеті є науково-дослідна робота з понад 200 науково-дослідних тем. Ефективно працює науковий парк «Київський університет імені Тараса Шевченка», до якого входять також 9 інститутів НАН України, а також Національний університет харчових технологій. Наукову діяльність забезпечують 1200 наукових співробітників, понад 100 докторантів і 1500 аспірантів. У спеціалізованих радах університету щорічно захищають майже 500 дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук або кожна десята дисертація із захищених в Україні. Із метою підвищення конкурентоспроможності випускників і рівноправного входження до європейського простору вищої освіти університет бере активну участь у національних і міжнародних рейтингах вищих навчальних закладів. Зокрема, в 2012 році Київський університет імені Тараса Шевченка ввійшов у рейтинг QS World University Rankings. Тож реалізація розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підготовку та відзначення у 2014 році 180-річчя заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка» підніме імідж національного навчального закладу, сприятиме утвердженню засад української державності, зміцненню загальнонаціональних ідейних орієнтирів і духовних цінностей.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу