14-15 червня 2012 року українська делегація взяла участь у Міжнародній конференції «Стан та перспективи гуманітарного знання i освіти в країнах Співдружності Незалежних Держав», яка відбулася у м. Санкт-Петербург (Російська Федерація). З вітальним словом до учасників конференції звернулися директор Інституту загальної історії академік Чубар’ян О. О., ректор Російського державного педагогічного університету імені О. І. Герцена Соломін В. П., директор Інституту філософії Російської академії наук Гусейнов А. А, ректор Російського державного гуманітарного університету Пивовар Є. Й. На пленарному засіданні також виступили академік-секретар відділення гуманітарних наук і мистецтв Республіки Білорусь Коваленя О. О.; директор Інституту історії НАН Республіки Вірменії, член-кореспондент НАН Вірменії Мелконян А. А.; директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, член-кореспондент НАПН України, професор Удод О. А.; проректор Донецького національного університету, доктор політичних наук Мармазова Т. І., декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Колесник В. Ф.; ректор Переяслав-Хмельницького національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди Коцур В. П. та інші. Під час конференції обговорювалися актуальні питання гуманітарної освіти в країнах СНД. Насамперед увага акцентувалася на потребі створення дискусійних платформ для обговорення питань розвитку гуманітарного знання, використання Iнтернет-ресурсiв для популяризації наукових праць, проблемі адаптації наукових відкриттів для педагогічних потреб, створенні спільних методичних посібників з історії. Також на пленарному засіданні Олександр Удод представив сигнальний примірник першого модуля українсько-російського методичного посібника для вчителів історії «Внесок Києво-Могилянської академії у розвиток української та російської освіти і культури», авторами якого є Дзюба О. М., к.і.н., співробітник Інституту історії України НАН України та Таірова-Яковлєва Т. Г., д.і.н., проф. Російського державного педагогічного університету імені О. I. Герцена. 15 червня 2012 року в рамках конференції проходили засідання Міжнародної Асоціації інститутів історії країн СНД, Міжнародної Асоціації дослідницьких інститутів філософії країн СНД, Азії та Європи, Координаційної ради та Форуму ректорів гуманітарних університетів і деканів історичних факультетів країн СНД. Зокрема, на засіданні Міжнародної Асоціації інститутів історії країн СНД, яке відбулося під головуванням директора Інституту загальної історії РАН, акад. Чубар’яна О. О., обговорювалися ключові моменти загальної історії у висвітленні національних наративів, ролі та місця «національної пам`яті» в контексті спільної історії. Основними стали питання створення українсько-російського навчального посібника для викладачів з історії Другої світової та Великої Вітчизняної війн, а також проведення VII Міжнародної літньої школи молодих вчених-істориків країн СНД.   За матеріалами прес-служби МОНмолодьспорту

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу