Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту приєднався до міжнародної програми Academic Impact («Академічний вплив») Організації Об’єднаних Націй і пройшов відповідну сертифікацію. Участь у програмі передбачає активну підтримку і просування базових принципів роботи ООН за допомогою освіти. Серед основних принципів: здійснення прав людини, зокрема на свободу дослідження, думки і слова; реалізація освітніх можливостей для всіх людей незалежно від їхніх статі, раси, релігійних переконань і етнічної належності; розвиток міжнародного громадянського суспільства; збереження миру і врегулювання конфліктів; вирішення проблем бідності.  Нині до програми «Академічний вплив» уже приєдналися майже 30 російських вищих навчальних закладів і 20 ВНЗ України. Загалом програма охоплює виші з понад 100 країн. Серед українських ВНЗ-учасників програми: Маріупольський державний університет, Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, Київський національний економічний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, Одеський національний університет імені І. Мечникова та інші. За інформацією Донецького інституту залізничного транспорту УкрДАЗТ

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу