Що це таке – Болонський процес? Які основні його цілі та суть? Що зміниться при його запровадженні в нашій країні? Ці та інші запитання обговорювали під час круглого столу «Особливості організації навчального процесу у вищому навчальному закладі», що відбувся 18 грудня в Національному університеті державної податкової служби України. Організатором заходу для студентів І?V курсів виступила кафедра фінансових ринків факультету фінансів і банківської справи Податкового університету. З однойменною доповіддю виступила заступник завідувача кафедри з методичної й виховної роботи К.Г. Резніченко. Під час виступу Катерина Григорівна наголосила, що метою Болонського процесу є створення Європейського простору вищої освіти. Його фундаментальні засади: взаємовизнання освітніх ступенів і кваліфікацій, прозорість (зрозумілість дипломів і ступенів через створення спільної триступеневої структури освіти) і європейська співпраця у сфері гарантії якості освіти. Долучившись до Болонського процесу, Україна також визнала необхідність європейської співпраці у забезпеченні якості вищої освіти, підвищенні якості підготовки фахівців, зміцненні довіри між суб’єктами освіти, мобільності, сумісності систем кваліфікацій, посиленні конкурентоспроможності Європейської системи освіти. Важливим залишається застосування кредитно-модульної системи, Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС (ECTS), індивідуальні плани, навчання студентів за системою: 40 % – в аудиторіях та 60 % – самостійно, захист наукових робіт та інші аспекти Болонського процесу. «Одним із основних принципів Болонської реформи залишається акцент на самовираження кожного студента, щоб кожен із вас міг не тільки отримувати знання за своєю вузькою спеціальністю, але й займатися науковою роботою, брати участь у різноманітних творчих гуртках, громадському житті навчального закладу та країни тощо», – наголосила Катерина Резніченко. Також були обговорені й інші актуальні питання: права та обов’язки студентів у вищому навчальному закладі; особливості організації наукової діяльності студентів на факультеті фінансів і банківської справи; напрями вирішення практичної спрямованості в навчальному процесі вищої школи; проблеми міжнародної співпраці у сфері вищої освіти: національний і міжнародний аспекти та чимало інших. Ксенія Палієва  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу