26 грудня 2013 року під головуванням міністра освіти і науки Дмитра Табачника відбулося засідання колегії МОН.  На початку засідання голова Комітету з фізичного виховання і спорту МОН Євген Баженков поінформував членів колегії про результати XXVI Всесвітньої зимової Універсіади-2013. За його словами, міністерство два роки готувалося до Всесвітньої зимової Універсіади, що відбулася у місті Тренто провінції Трентіно Італійської Республіки з 11 до 21 грудня 2013 року. Нашу країну представляли 85 спортсменів із 50 вищих навчальних закладів. За підсумками Україна здобула 9 медалей: 3 золоті, 3 срібні, 3 бронзові. Дмитро Табачник зазначив: «Збірна України посіла 7 місце за кількістю медалей і обійшла команди з таких країн, як Норвегія, Австрія, Канада, Фінляндія. 14 українських студентів вибороли медалі. На розгляд Президенту України внесене подання про заохочення призерів, їхніх особистих і перших тренерів».  Окрім того, директор департаменту наукової діяльності та ліцензування МОН Олександр Якименко поінформував про стан розвитку науки у вищій школі: «Для підвищення ефективності бюджетного фінансування науки у вищій школі ми маємо вже перші результати. Так, запроваджені об’єктивні критерії оцінювання результативності науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів. Насамперед йдеться про ефективність вкладених бюджетних коштів. Оцінка такої ефективності вимірюється конкретними показниками. Кращих успіхів за коефіцієнтом використання бюджетних коштів досягли технічні, будівельні, транспортні та політехнічні вищі навчальні заклади, зокрема ті, що розташовані в промисловій зоні, де працюють підприємства. Так, Придніпровська академія будівництва та архітектури на 1 витрачену бюджетну гривню отримала від виконання господарських договорів у 2011 році – 11,7 гривні, а у 2012 році – 15,6 гривні, а Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна в 2011 році – 45,3 гривні, а в 2012 році – 43,6 гривні». Як повідомив Олександр Якименко, забезпечено орієнтацію університетської науки на фінансування прикладних наукових і технічних розробок. «У 2013 році для університетів це співвідношення досягло рівня 38:62. Тобто 62% спрямовані на прикладні дослідження та розробки, що відповідає загальносвітовим тенденціям фінансування науки», – сказав він. Також директор департаменту наукової діяльності та ліцензування МОН зазначив, що забезпечено перехід на конкурсні засади відбору робіт із фундаментальних і прикладних досліджень: «Сьогодні «базове фінансування» в міністерстві здійснюється на принципах прозорості, етапності (внутрішній і зовнішній конкурс), експертної оцінки (за допомогою системи експерти оцінюють роботи дистанційно, крім голови, ніхто не знає, в кого яка робота) та конкурентності робіт (визначені критерії, за якими здійснюється оцінка роботи та нарахування відповідних балів)». Олександр Якименко поінформував про започаткування комплексних міжвузівських наукових проектів. Це дало змогу в рамках одного проекту об’єднувати зусилля провідних наукових шкіл і їхні матеріально-технічні ресурси. Окрім того, він наголосив на тому, що «головною проблемою залишається те, що науковці не завжди орієнтуються на потреби економіки. Це призводить до того, що результати напрацювань залишаються «лежати на полицях». Тому, щоб змінити ситуацію в цьому напрямку, міністерство системно проводить роботу зі спрямування університетського науково-технічного потенціалу на забезпечення реальних потреб економіки України». За його словами, здійснюється розробка та впровадження інструментів державної підтримки наукової та інноваційної діяльності; підтримка та розвиток наукової та інноваційної інфраструктури; запровадження державно-приватного партнерства в науково-технічній та інноваційній сферах. Ще одним напрямом реформ, як зазначив Олександр Якименко, є підвищення конкурентоспроможності сектору наукових досліджень і розробок. «У 2012 році продовжено строк дії державної цільової програми «Наука в університетах» до 2017 року. Здійснюється перехід на міжнародні критерії оцінювання праці вчених. Протягом 2013 року Міністерство освіти і науки вживало заходів щодо забезпечення вищих навчальних закладів і наукових установ доступом до електронних ресурсів комерційних наукометричних баз. На сьогодні 75 вищих навчальних закладів і наукових установ, підпорядкованих Міністерству, залучені до роботи щодо підписання двосторонніх угод із компанією Elsevier. 29 вищих навчальних закладів уже уклали договір із компанією Elsevier щодо отримання доступу та використання інформаційного контенту наукометричних баз даних «Scopus». Міністерство готує пропозиції щодо стимулювання вищих навчальних закладів до збільшення показника цитування шляхом його внесення до державних вимог з акредитації магістрів та вищого навчального закладу за IV рівнем акредитації», – поінформував директор департаменту наукової діяльності та ліцензування МОН. Під час засідання розглянуто низку питань, зокрема щодо підсумків апробації та моніторингових досліджень якості підручників для загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 та 2012/2013 навчальних роках; виконання державного замовлення на видання навчальної літератури в 2013 році та затвердження Переліку навчальної літератури, що може видаватись за державним замовленням 2014 року; стан виконання бюджетних програм за 2013 рік; про стан організації правової роботи в Міністерстві освіти і науки України у 2013 році.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу