Відтоді, як Україна обрала шлях світової та європейської інтеграції, особливого значення набув розвиток і поглиблення контактів з іншими країнами. Проте у свідомості багатьох українців поняття «інтеграція» часто сприймається як складова державної політики. Мало хто замислюється над тим, який вагомий внесок у реалізацію інтеграційних прагнень України можна зробити на регіональному рівні, зокрема в галузі освіти і науки. Керівництво Хмельницького національного університету приділяє значну увагу розвитку міжнародного співробітництва, основи якого було закладено ще наприкінці 1980-х років. Сьогодні у цьому велика заслуга ректора – академіка, професора Миколи Скиби та проректора з міжнародних зв’язків, професора Миколи Йохни. Міжнародне співробітництво ХНУ є одним із провідних напрямів діяльності ХНУ і спрямоване на інтеграцію університету до світового освітнього простору. Наш університет здійснює міжнародне співробітництво у сфері освіти, науки, культури та спорту і в галузі адміністрування. Розвиваються міжнародні зв’язки із партнерами з таких країн, як Німеччина, Польща, Словаччина, Литва, Австрія, Росія, Білорусь, Нідерланди, США, Бельгія, Франція та інші. Упродовж 2013 року було підписано 4 двосторонні угоди про співробітництво із зарубіжними ВНЗ, зокрема із: Інститутом математики та інформатики Болгарської Академії Наук (Болгарія); Люблінською Політехнікою (Польща); Санкт-Петербурзькою академією післядипломної педагогічної освіти (Росія); Вищим інститутом управління, торгівлі і фінансів (Мозамбік). А також пролонговано дію договору із Західно-Казахстанським аграрно-технічним університетом ім. Жангір Хана. Загалом станом на кінець 2013 року ХНУ співпрацює із 70 зарубіжними ВНЗ, установами  та організаціями. Минулого року університет, окремі його підрозділи, професорсько-викладацький склад і студенти отримували гранти та матеріально-технічну допомогу на навчання та виконання спільних з іноземними партнерами проектів, реалізацію програм академічного обміну, участь у міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, фестивалях, та інших заходах. Усього за 2013 рік отримано 23 міжнародні гранти, університет брав участь у 12 міжнародних проектах. У результаті співпраці з іноземних джерел було отримано у різних формах матеріально-технічної допомоги на суму понад 4 мл. грн. Також викладачі та студенти університету брали активну участь у науковій роботі. Так, у 2013 році було надруковано та підготовлено до друку нашими викладачами та студентами близько 100 публікацій у наукових виданнях Російської Федерації, Республіки Болгарія, Чеської республіки, Республіки Польща, Словаччини. «ХНУ підтримує прагнення молодих науковців подавати заявки на здобуття грантів і стипендій різних міжнародних організацій на розробку наукових проектів та навчання за кордоном. Науковий світ є не менш конкурентний, ніж будь-який інший сектор економіки. Міжнародна активність у цьому напрямі – це не просто спосіб реалізуватись або здобути підтримку для проведення досліджень. Це також спосіб формувати власне наукове ім’я, без чого успішність у сфері освіти і науки є нереальною», – наголошує в розмові проректор із міжнародних зв’язків ХНУ, професор Микола Йохна. Лише минулого року ХНУ відвідали делегації та представники НАТО, Куявсько-поморського воєводства (Польща), Люблінської Політехніки (Польща), Вітебського державного університету ім. П.М. Машерова (Білорусь), Санкт-Петербурзької академії постдипломної педагогічної освіти (СпбАППО), Вищого інституту управління, фінансів та торгівлі. У свою чергу представники ХНУ відвідали: Жилінський університет у Жиліні (Словаччина), Політехніку Свєнтокшиську (Польща), Краківську Політехніку ім.Т.Костюшка (Польща), Люблінський технічний університет (Польща), Природничо-технологічний університет, м. Бидгощ (Польща), Гірничо-металургійну Академію (Польща), Університет Кобленц-Ландау (Німеччина), Університет Ньюкасла (Великобританія), Технологічний університет м. Лодзь (Польща), Санкт-Петербурзьку академію післядипломної педагогічної освіти (Росія). У 2013 році ХНУ виступив організатором і співорганізатором 16 конференцій, 1 міжнародної студентської олімпіади. Важливим напрямом міжнародного співробітництва ХНУ в 2013 році стала реалізація таких міжнародних проектів, як: Програма НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців; Програма ТЕМПУС “Мережева взаємодія університетів-партнерів в реалізації багаторівневої системи підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері освітнього менеджменту”; Проект ТЕМПУС SAFEGUARD “Національна інженерна safeware-мережа центрів інноваційної університетсько-промислової кооперації”; Проект  ТЕМПУС REGENLAW “Розвиток регіональних міждисциплінарних магістерських програм з енергетичного та екологічного права”; Проект ТЕМПУС INURE “Комплексна система управління університетом: впровадження досвіду ЄС на території країн СНД”; Проект ТЕМПУС INARM “Інформатика та менеджмент: рамки кваліфікацій відповідно до рекомендацій Болонського процесу”; Українсько-болгарський проект “Розробка теоретичних та обчислювальних методів теорії інваріантів та рекомендації щодо їх застосування в теоретичній фізиці”; Проект Сьомої Рамкової Програми “Створення глобального мультифункціонального електронного уряду і моделювання політичних досліджень, формування науково-практичної спільноти”. Співпраця з європейськими колегами надає можливість набути нових знань і навичок, запровадити нові методи викладання та оцінювання, що зрештою підвищує якість освіти та дає змогу університету вийти на новий рівень розвитку. Маючи значний досвід у сфері подання заявок і виконання міжнародних проектів, ХНУ не зупиняється на досягнутому, а й надалі активно позиціонує себе в міжнародному освітньому просторі. Нещодавно Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури оголосило результати 6-го конкурсу за програмою Темпус IV. Із 33 проектів за участі українських університетів, які рекомендовано для фінансування ЄС, 4 проекти в 2014 році виконуватиме ХНУ. Це – вагомий результат з огляду на те, що процедура відбору проектів є доволі тривалою та складною. Здійснюється вона на основі оцінювання академічної і технічної якості поданих заявок згідно з національними пріоритетами, які щорічно визначають міністерствами освіти відповідних партнерських країн. На сьогодні ХНУ плідно співпрацює з американською корпорацією SolidWorks (США) і є єдиним університетом в Україні, що забезпечує студентів і викладачів ліцензійним SolidWorks для роботи на домашніх комп’ютерах. Традиційно художні колективи ХНУ беруть постійну участь у міжнародних фольклорних фестивалях, конкурсах, олімпіадах та інших культурних заходах, що проводяться за кордоном. Лауреатом багатьох міжнародних заходів є народний ансамбль танцю університету – „Юність Поділля”. А щодо спорту, то минулого року 15 студентів-спортсменів університету брали участь у спортивних заходах за кордоном. Це Етапи Кубку Світу з фехтування на шаблях та панкратіону, Чемпіонати Європи серед молоді з веслування та регбі, Чемпіонати Європи серед юніорів із вільної боротьби та армспорту, XXVII Всесвітня літня Універсіада, на яких досягнуто вагомих успіхів. Серед інших нагород студенти вибороли 7 перших місць, 3 – других і 2 треті місця. Таке значне зростання визначальних показників міжнародного співробітництва університету стало можливим, по-перше, завдяки підтримці ректора, професора Миколи Скиби, зацікавленості та плідній співпраці проректора з міжнародних зв’язків ХНУ, Миколи Йохни і професорсько-викладацького колективу, а також наполегливій роботі відділу міжнародних зв’язків університету. Саме відділ міжнародних зв’язків є координаційним центром міжнародної співпраці ХНУ. По-друге, викладачі, студенти та науковці розуміють необхідність отримання міжнародного досвіду і відчувають потребу у проведенні комплексного реформування сфери освіти і науки України на шляху до світової інтеграції, що полягає у впровадженні світових норм і стандартів у освіті, науці та техніці в Україні та поширенні власних культурних і науково-технічних здобутків у ЄС. У 2014 році університет активно працюватиме в напрямі започаткування та розвитку програм подвійного диплому. Програма «подвійний диплом» дуже важлива насамперед через те, що молоді люди, які отримають одразу 2 дипломи, будуть більш конкурентоздатними на ринку праці. Також у ХНУ планують створити підготовче відділення для іноземців і значно збільшити чисельність іноземних студентів. І ще одним з основних завдань на сьогодні є збільшення закордонних публікацій викладачів університету у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз. І це зовсім не повний перелік завдань, які планують виконати у ХНУ.   Леся Гуменна, відділ міжнародних зв’язків та зв’язків із громадськістю ХНУ

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу