У відповідь на чергові безпідставні звинувачення кількох представників громадської організації «Батьківський комітет України» щодо змісту проек­ту програми з навчального предмета «Основи здоров’я» інформуємо, що на виконання нового Державного стандар­ту авторський колектив розробив про­ект програми «Основи здоров’я». Більше двох місяців тому цей проект було розміщено на офіційному веб-сайті мініс­терства для громадського ознайомлен­ня. На початку квітня його обговорено в Будинку вчителя з усіма бажаючи­ми. До речі, представники цієї органі­зації не виявили ніякої зацікавленості до громадського захисту програми. Це не дивує – проводити акції простіше, аніж давати конструктивні пропозиції. Після врахування зауважень, що надходили під час громадського обго­ворення, на веб-сайті міністерства роз­міщено доопрацьований проект про­грами (станом на 24.05.2012), до якого було внесено зміни в структуру, а не зміст програми. Відділ змісту освіти Департаменту загальної середньої та дошкільної осві­ти МОНмолодьспорту зробив спробу надати роз’яснення представникам «Батьківського комітету», проте сце­нарій акції не передбачав почути іншу сторону. Усіх охочих переконатися у відсут­ності в змісті проекту програми питань безпечного сексу і Тендерної рівності запрошуємо відвідати рубрику «Громад­ське обговорення», в якій розміщено цей документ. За матеріалами прес-служб МОНмолодьспорту, навчальних закладів «Освіта України» № 23

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу