У зв’язку з впровадженням нових Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, а, як наслідок, навчальних програм і нової навчально-методичної літератури, під пильну увагу фахівців підпадає якість новостворених підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Останнім часом у ЗМІ з’являється інформація (часто неперевірена) про недостатню якість підручників і згадуються старі радянські. Наголошуємо: зміст кожного підручника повинен бути в межах парадигми свого часу, він має враховувати зміни, що відбулися в менталітеті учня щодо формування особистості, а також у розвитку світової та вітчизняної науки. 

Інститут інноваційних технологій та змісту освіти проводить належну роботу щодо забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів підручниками відповідно до нових програм. На сьогодні відбувається заключний етап підготовки рукописів підручників для учнів 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, окрім стандартних заходів щодо здійснення експертизи вчителями-практиками, науковцями, громадсько-педагогічного обговорення, здійснення експертизи Національною академією педагогічних наук України, розгляду рукописів предметними комісіями Науково-методичної Ради МОН України, також здійснює експертизу у відповідних інститутах Національної академії наук України та проводить роботу з авторськими колективами, видавництвами над узгодженням термінології та визначень їх змісту.

За результатами проведених заходів отримані позитивні відгуки від експертів-науковців Національної академії педагогічних наук України та інститутів Національної академії наук України. Ось деякі з них:

«У сучасних підручниках повною мірою реалізоване стимулювання пізнавального інтересу учнів до вивчення навчальних предметів, через зв?язок навчального матеріалу з сучасністю, опору на життєвий досвід і потреби школярів. Враховано завдання прикладної спрямованості, наявні рубрики «Це цікаво», «Для допитливих», «Історичні відомості», які залежно від дидактичної спрямованості використовуються для мотивування та розвитку пізнавального інтересу як опори для формування емоційно-цінністного становлення учнів до навчальної діяльності.

Обсяг і складність навчального матеріалу, вміщеного в підручниках, відповідають віковим особливостям учнів шостого класу та психічним закономірностям їхньої навчальної діяльності. Змістовне наповнення цілком відповідає навчальним програмам і вимогам Державного стандарту. У повній мірі реалізовані розвивальна та виховна функції».

«Теоретичний матеріал розбито на такі навчальні одиниці, які в змозі засвоїти кожен учень. Навчальний матеріал і вправи проілюстровані малюнками, великою кількістю таблиць і схем, що сприяє кращому розумінню учнями сутності математичних понять, властивостей математичних об?єктів, розвитку умінь аналізувати та досліджувати різноманітні проблемні ситуації, будувати відповідні математичні моделі».

Експерт підручників із математики для учнів 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів,

завідувач лабораторії математичної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України,

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник О. І. Глобін

«Автори використовують загальноприйняту наукову термінологію та методологію».

Експерт підручника з математики для учнів 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів,

науковий співробітник відділу фрактального аналізу

Інституту математики НАН України, кандидат фіз.-мат. наук О. М. Барановський

«Мотиваційний компонент навчання шестикласників української мови певною мірою забезпечується в підручнику цікавим текстовим матеріалом пізнавального, розвивального та повчального змісту. Це тексти про видатні постаті минулого («Ярослав Мудрий», «Іван Сірко», «Правління Володимира»), красу й багатство рідної мови, природу рідного краю, стосунки між людьми, культуру поведінки, людські цінності, традиції, особливості родинних стосунків у сім?ях, українське мистецтво тощо… Стимулом у навчальному процесі стануть вправи практичного спрямування: написання плану роботи, оголошення, замітки на зразок роздумів, виправлення помилок у висловлюваннях, що повсякчас трапляються в мовленні дітей і дорослих, робота зі словниками різних видів, складання монологічних і діалогічних висловлювань на основі пропонованої в підручнику життєвої ситуації тощо». 

Експерт підручника з української мови для учнів 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів

провідний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України,

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Г. Т. Шелехова

 «Перевагою підручника є увага до можливостей інтернет-ресурсів, використання яких сприяє формуванню сучасного читача, озброєного найновішими технологіями пошуку та використання пізнавальної інформації». 

Експерт підручника з української літератури для учнів 6 класів

загальноосвітніх навчальних закладів провідний молодший науковий

співробітник Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України О. О. Матвєєва 

«Жваво», «привабливо», «реальний світ» – ось кілька слів, якими можна охарактеризувати новий підручник із англійської мови для українських шестикласників. В умовах світу, що глобалізується, у якому зростають можливості для знайомства з іншими країнами та культурами, сповнений життя підручник забезпечує знайомство учнів зі світом англомовних країн та інтегроване навчання й розвиток основних мовленнєвих умінь у кожному розділі. Тексти та завдання стимулюють думати, тонко спонукають школярів до критичного мислення і сприяють (немов цукор для ліків, який полегшує їх ковтання) успішному вивченню англійської мови. Особистісно-зорієнтований підхід до навчання розкривається в запропонованих у розділах завданнях, які передбачають спільну взаємодію, так само, як і в навчальному змісті й тематиці, де йдеться про школу, сім?ю, подорожі… Це є ті сфери життя, в яких відбувається спілкування та на які фокусуються інтереси учнів цього віку. Без сумніву, школярі з великою цікавістю навчатимуться за цим підручником». 

Пеггі Волтон, доктор наук, 

волонтер Корпусу Миру 2013 року (США) 

За матеріалами прес-служби ІІТЗО

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу