Днями в Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулося друге засідання ради розвитку університету.

Під час другого засідання Ради розвитку ЖДУ імені Івана Франка члени ради обговорили низку надзвичайно важливих для ВНЗ питань. Серед них – створення відділу ліцензування та акредитації університету, стан і перспективи участі університету у світових і вітчизняних рейтингах і розвиток експорту освітянських послуг університету та відкриття підготовчого відділення для іноземних студентів, відділення підготовки робітничих кадрів.

Нагадаємо, що консультаційно-дорадчий орган управління розвитком ЖДУ імені Івана Франка – рада розвитку – створена відповідно до вимог Національної доктрини розвитку освіти України, що ставить завдання інтеграції вітчизняної освіти в міжнародний освітній простір. Рада розвитку університету виконує функції дорадчого органу з питань розробки та впровадження стратегії розвитку ВНЗ.

Робота ради розвитку сконцентрована на таких напрямах, як сприяння переведенню діяльності університету на інноваційну модель розвитку; сприяння інтеграції науки з виробництвом; розвиток і впровадження заходів щодо підвищення конкурентоспроможності бакалаврів, спеціалістів і магістрів на основі підвищення якості навчального процесу; розширення спектру наукових досліджень, орієнтованих на використання найновіших наукових досліджень світового рівня; розвиток науково-технічних зв’язків із бізнес-структурами та суб’єктами економіки України та Європи; підготовка наукових кадрів, орієнтованих на вимоги національних і транснаціональних науково-технічних структур; пошук і аналіз нових видів, напрямків і географії надаваних освітніх послуг.

«Ця рада специфічна. Йдеться про пошук якихось стратегічних напрямків розвитку університету, щоб покращити роботу ВНЗ, визначити перспективи руху університету до єдиного освітнього простору Європи… Рада розвитку ЖДУ імені Івана Франка – це мозковий центр, який має розробляти та поглиблювати його стратегію розвитку, і, водночас, дискусійний клуб, у суперечках якого приходимо до певних рішень», – каже ректор ЖДУ імені Івана Франка Петро Саух.

Прес-центр ЖДУ імені Івана Франка 

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу