Днями на Інтернет-ресурсах з’явилася інформація щодо не виділення держзамовлення на підготовку журналістів та зменшення кількості бюджетних місць на факультеті економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська академія».

У зв’язку з тим, що представники засобів масової інформації у своїх новинах висвітлили позицію лише однієї сторони, а саме НаУКМА, хочемо поінформувати громадськість стосовно розподілу бюджетного замовлення на підготовку спеціалістів у зазначеному вищому навчальному закладі.

Місця державного замовлення Національному університету «Києво-Могилянська академія» на підготовку магістрів за спеціальністю «Журналістика» у 2012 році не виділялися у зв’язку із відсутністю в університеті підготовки бакалаврів, які здобувають базову вищу освіту за цим напрямом та можуть претендувати на навчання за державним замовленням за ОКР магістра.

Хочемо повідомити, що оскільки потреби ринку праці у фахівцях з вищою економічною освітою щорічно скорочуються, то адекватно скорочується і обсяг державного замовлення для вищих навчальних закладів, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, зокрема за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за галуззю «Економіка та підприємництво», у тому числі й за напрямом підготовки «Економічна теорія».

Загальний обсяг державного замовлення за цим напрямом скорочено у 2012 році порівнянні з 2010 роком. У зв’язку з цим МОНмолодьспорту змушене пропорційно зменшувати обсяг доведеного державного замовлення для вищих навчальних закладів, що мають ліцензії з економічних напрямів підготовки. Якщо враховувати значне зменшення кількості випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2011 році, а за базовий показник брати 2010 рік, то у 2012 році зменшення обсягу державного замовлення за напрямом «Економічна теорія» відбулося не тільки у Національному університеті «Києво-Могилянська академія», а й в інших провідних вищих навчальних закладах.

Укотре хочемо нагадати окремим представникам засобів масової інформації про існуючі принципи журналістики та об’єктивне і всебічне висвітлення кожного питання, яке хвилює громадськість.

Зазначимо, що фахівці МОНмолодьспорту завжди готові надати роз’яснення у стислі строки з питань, які знаходяться у компетенції міністерства.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу