Цього року студенти Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка традиційно брали участь у реалізації урядової бюджетної програми з навчання студентів у провідних зарубіжних вищих навчальних закладах. Університет уже третій рік поспіль бере участь у цій програмі, що ініційована прем’єр-міністром України та успішно реалізується Міністерством освіти і науки України.  Конкурсний відбір у 2013-2014 н.р. пройшов 21 студент ПолтНТУ, який отримав скерування на навчання до університетів-партнерів Бельгії, Великої Британії, Німеччини та Китайської Народної Республіки.  У січні 2014 року 15 студентів ПолтНТУ успішно завершили своє навчання в університетах КНР і повернулися додому з новою інформацією, корисним досвідом і міжнародними науковими зв’язками. Традиційно після повернення студентів відбулася зустріч ректора ПолтНТУ, професора Володимира Онищенка з учасниками програми, під час якої молодь поділилася враженнями від навчання в університетах-партнерах і планами на майбутню наукову діяльність. «Сьогодні держава зацікавлена не лише в підвищенні вашої кваліфікації як майбутніх фахівців, а й у впровадженні ваших ідей та отриманого закордонного досвіду в освітню та наукову діяльність ВНЗ. ПолтНТУ як сучасний вищий навчальний заклад ставить за мету впровадження інновацій і підтримання постійного діалогу зі студентами та молодими науковцями. Завдяки участі в цій програмі ви мали змогу не лише оцінити методику викладання в навчальних закладах Китаю, а й переконатися у фундаментальності вже наявних у вас знань», – звернувся до студентів ректор університету. Різноспрямованість учасників програми цього року справді вражає. Адже в Ланджоуському транспортному університеті навчання пройшли 5 студентів будівельного факультету, в Китайському університеті нафти – 3 студенти зі спеціальності «Видобування нафти і газу», в Пекінському технологічному університеті – 2 магістранти електромеханічного факультету та 5 із факультету інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем. Навчання в цих університетах проходило за гармонізованими навчальними планами та програмами на основі раніше укладених міжуніверситетських угод про міжнародне співробітництво. Варто зазначити, що навчання студентів-магістрантів у Китайському університеті нафти та Пекінському технологічному інституті проходило на основі затвердженого Положення про спільну підготовку магістрів. Зустріч відбувалась у дружній і відкритій атмосфері в форматі діалогу, де кожен мав змогу висловити свою думку та побажання. «Мене як студента будівельного факультету насамперед вразив технологічний прогрес Китаю у будівельній галузі. Під час навчання ми мали змогу відвідати об’єкти будівництва, де не лише отримали практичну інформацію для наших магістерських проектів, а й переконалися у високому рівні технологічного розвитку країни. Будівництво – це те, в чому зацікавлені і Китай, і Україна, як у науковому так і в інвестиційному аспекті», – зазначив студент Ігор Остапов. «Інноваційною відмінністю навчального процесу в Ланджоуському транспортному університеті є приділення великої уваги професійно-спрямованим дисциплінам. Зокрема велике значення має вивчення сучасного програмного забезпечення, що застосовується в будівництві та виробництві будівельних матеріалів», – розповіла студентка Анастасія Ладесова. «Під час занять з іноземними викладачами ми переконалися, що навчання в ПолтНТУ сформувало у нас достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок. Тому опанування дисциплін із програмування та телекомунікаційних мереж дало нам змогу поповнити знання з фахової термінології англійською мовою. Під час нашого стажування встановлено нові міжнародні контакти та запропоновано цікаві проекти, які доцільно буде впровадити у навчальний процес та інформаційно-технічне забезпечення Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Хочу подякувати Міністерству освіти і науки України за увагу та зусилля з розширення наукового світогляду студентів і підвищення рівня професійної кваліфікації майбутніх фахівців і науковців», – наголосив студент факультету інформаційних технологій та телекомунікаційних систем Костянтин Кривошапка. Відповідно до індивідуальних навчальних планів і завдань усі студенти ПолтНТУ успішно склали екзаменаційні сесії в університетах-партнерах і пройшли курси з китайської мови. Учасники програми представлять детальні звіти про результати стажування на засіданні Вченої Ради ПолтНТУ з поданням власного бачення подальшого розвитку університету з урахуванням отриманого іноземного досвіду. Важливим є те, що під час навчання статті студентів будівельного факультету розміщено у науковому виданні «Jiangsu Business News Building World». Підготовлено публікації до закордонних і вітчизняних наукових видань, зокрема тих, які мають цитування в наукометричній базі SCOPUS. Результати досліджень знайшли своє відображення в магістерських проектах студентів, захист яких проходитиме англійською мовою. Усі студенти планують продовжити свою наукову діяльність в аспірантурі ПолтНТУ. Окрім того, досягнуто домовленостей про подвійне керівництво дисертаційними дослідженнями від університетів-партнерів України та Китаю. Учасники програми від ПолтНТУ висловлюють щиру вдячність уряду України за можливість проходження стажування в провідних вищих навчальних закладах світу, отримання унікального досвіду, який дасть їм змогу стати конкурентоспроможними фахівцями на сучасному ринку праці.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу