Днями в Житомирському державному університеті імені Івана Франка вперше у 2014 році відбулось засідання Опікунської ради університету. У роботі засідання Опікунської ради ЖДУ імені Івана Франка взяли участь представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій і об’єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також ректор університету Петро Саух. «В університету виникає багато поточних питань, де дуже важливою є підтримка членів Опікунської ради, тому щира вдячність за участь і бажання підтримати університет»,? зазначив у вітальному слові ректор ЖДУ імені Івана Франка. Необхідність проведення засідання була зумовлена двома причинами: по-перше, це потреба оновлення складу Ради, оскільки за останні роки частина членів попереднього її складу з різних причин вибула; по-друге, оновленому складу Ради треба окреслити перспективний план дій і вирішити низку інших важливих питань. У результаті засідання учасники одноголосно проголосували за персональний склад Опікунської ради в кількості 28 осіб, вона працюватиме з цього року. Так само, без жодного заперечення, головою Опікунської ради ЖДУ імені Івана Франка знову було обрано Романа Петронговського. «Новий склад Опікунської ради університету значно активізує роботу в напрямі спонсорської допомоги»,? зазначив новообраний голова. Нагадаємо, що Опікунська рада ЖДУ імені Івана Франка створена з метою реалізації актуальних завдань розвитку університету, підвищення його престижу в Україні та на міжнародному рівні, формування його як центру підготовки висококваліфікованих фахівців, експертної та консультаційної діяльності, запровадження новітніх технологій, забезпечення конкурентоспроможності на вітчизняному та міжнародному ринках освітніх послуг, збереження та розвитку матеріально-технічної бази. Серед основних завдань Опікунської ради ? визначення стратегічних напрямів розвитку навчального закладу; сприяння організації і вдосконаленню освітнього процесу в Університеті; сприяння організації і покращенню умов праці професорсько-викладацького складу Університету; сприяння розвитку та вдосконаленню матеріально-технічної бази Університету (благоустрій та оснащення приміщень, територій і т.д.); пошук і залучення додаткових коштів для розвитку Університету; сприяння соціальному захисту і підтримці студентів, аспірантів та співробітників, зокрема науково-педагогічних працівників тощо. За інформацією ЖДУ

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу