Студент не повинен бути заручником суб’єктивних поглядів викладача. На цьому 28 січня наголосив тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти і науки Євген Суліма, обговорюючи питання розроблення критеріїв оцінки знань студентів відповідно до Болонської системи, під час зустрічі-наради Національної команди експертів із реформування вищої освіти. На нараді обговорено план роботи на 2014 рік, зокрема положення про навчальний процес, освітньо-кваліфікаційні рівні, запровадження Національної рамки кваліфікацій, співпраці університетів і бізнесу, розроблення критеріїв оцінки знань студентів відповідно до Болонської системи.  Стосовно останнього питання Євген Суліма наголосив: «З одного боку, ми говоримо про автономію вищих навчальних закладів, а з іншого – про свавілля викладача, який оцінює студента, як сам того забажає. Тому головне – це критерії оцінки. Експертам треба вивчити питання, як автономні вищі навчальні заклади відпрацьовують механізми, якими можуть самі розпоряджатися. Темпус-офіс може стати координатором вивчення цього питання». Окрім того, т.в.о. міністра, підбиваючи підсумки роботи Національної команди експертів за 2013 рік, відзначив роль у роботі з реформування вищої освіти в Україні.  За його словами, завдяки роботі команди насамперед вдалося організувати та провести серію заходів, присвячених навчанню представників вищих навчальних закладів із питань запровадження інструментів Болонського процесу. Зокрема, за активної участі експертів Національної команди розпочато проведення курсів підвищення кваліфікації для керівників вищих навчальних закладів, організовано спеціальні семінари для координаторів ЄКТС. Також проведені міжнародні конференції за підтримки Національної академії педагогічних наук та участі експертів національної команди справді стали важливими подіями на шляху впровадження реформ.  «За активної участі експертів команди нам вдалося підготувати низку пропозицій щодо реформування системи вищої освіти. Зокрема, підготовлено проект Положення про кваліфікації вищої освіти, проект Стратегії розвитку національної системи кваліфікацій, триває робота з підготовки нової редакції Закону України «Про освіту» та Національної стандартної класифікації освіти», – наголосив Євген Суліма. Він повідомив, що ключові напрями роботи команди залишаються актуальними й надалі. Міністерство продовжуватиме роботу із запровадження Національної рамки кваліфікацій, реформування національної системи забезпечення якості, модернізації навчальних програм, підвищення рівня мобільності студентів та викладачів, налагодження тісної співпраці між університетами та промисловістю. Зазначимо, що Національна команда експертів з реформування вищої освіти – ініціатива Європейської Комісії, спрямована на підтримку модернізації систем вищої освіти в країнах-учасницях програми Темпус. Національна команда експертів з реформування вищої освіти утворюється з метою залучення визначного експертного досвіду, здатного прискорити досягнення цілей Лісабонського та Болонського процесів у світлі національних потреб і прагнень; посилити міжнародну складову Лісабонського та Болонського процесів та їх зовнішній вимір. Зокрема, до команди експертів входять Євген Суліма – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, перший заступник міністра освіти і науки України; Володимир Луговий – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України; перший віце-президент НАПН України; Юрій Холін – доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; проректор із науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Юрій Рашкевич – доктор технічних наук, професор; проректор із науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Національного університету «Львівська політехніка»; Олександр Кочубей – доктор фізико-математичних наук, професор; перший проректор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; Михайло Степко – кандидат фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; Директор Інституту вищої освіти НАПН України; Сергій Нестеренко – доктор технічних наук, професор; проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Одеського національного політехнічного університету; Вадим Захарченко – доктор технічних наук, професор; проректор із науково-педагогічної роботи Одеської національної морської академії; Андрій Ставицький – кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Анатолій Гармаш – завідувач сектору міжнародних освітніх проектів департаменту вищої освіти МОН; Ростислав Рижков – аспірант, голова студентського парламенту Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу