Шановні студенти і курсанти!  Кафедра сучасних європейських мов Національного університету державної податкової служби України запрошує вас взяти участь у ХІІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Соціально-економічні та правові аспекти глобального суспільного розвитку». Конференція відбудеться 0 10:00, 10 квітня 2014 року.  Тематика секційних засідань Секція 1. Фінансова глобалізація: сучасний вимір. Орієнтовне коло питань для обговорення: Вплив фінансової глобалізації на вітчизняну економіку; інноваційний розвиток економіки України; фінансова система в Україні: проблеми та перспективи розвитку; інтеграція України до світового фінансового простору; фінансові ринки в умовах глобалізації; сучасний стан інвестиційної привабливості України; співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями.  Секція 2. Аспекти розвитку банківської системи України в контексті глобалізаційних процесів. Орієнтовне коло питань для обговорення: Перспективи розвитку банківської системи в Україні; центральні банки в умовах глобалізації; ринок банківських послуг в Україні; інвестиційний потенціал вітчизняної банківської системи; впровадження інновацій у банківському кредитуванні України; особливості системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні; вплив іноземного капіталу на функціонування банківського сектора України. Секція 3. Національна правова система в умовах глобалізації. Орієнтовне коло питань для обговорення: Вплив глобалізаційних процесів на формування правової політики України; правооснова суспільного розвитку; правова система України серед правових систем світу; правова культура студентської молоді на сучасному етапі розвитку українського суспільства; етичні принципи в професії юриста; юридична клініка – безоплатна правова допомога: сучасний стан та перспективи; професія юриста: проблеми та реалії.  Секція 4. Вища освіта України в сучасних глобалізаційних процесах. Орієнтовне коло питань для обговорення: Модернізація системи вищої освіти в сучасних умовах; вимоги до професійної підготовки фахівців фінансово-економічної сфери в умовах євроінтеграційних процесів;  конкурентоспроможність майбутніх фахівців фінансово-економічної, юридичної сфер; академічна мобільність студентської молоді в умовах глобалізації; володіння іноземними мовами – запорука високої кваліфікації фахівця.  Секція 5. Секція німецької мови. Для обговорення пропонуються висвітлені вище питання секцій 1 ? 4. Вимоги до оформлення матеріалів ТЕЗИ: Шрифт 14 Times New Roman, інтервал 1,5. Поля: ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, зверху – 2,0 см, знизу – 2,0 см. У верхньому правому кутку: 1. Ім’я та прізвище автора/авторів (жирним шрифтом, інтервал 1). 2. Ініціали та прізвище наукового керівника та консультанта з мови (жирним шрифтом, інтервал 1). 3. Назва навчального закладу та назва міста, країни (в дужках, інтервал 1). 4. Через два інтервали: назва тез – великими літерами, жирним шрифтом по центру. 5. Текст тез (інтервал 1,5). 6. Список літератури (подається в алфавітному порядку), в тексті посилання позначаються в квадратних дужках, наприклад [2, c. 56]. Рукопис тез доповідей повинен бути ретельно відредагований і рекомендований до друку науковим керівником, оскільки матеріали конференції будуть опубліковані без додаткового редагування. За зміст тексту тез доповідей і наявність помилок несуть відповідальність автори і наукові керівники. Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику НУДПСУ. Зразок оформлення матеріалів: Обсяг матеріалів – до 3 сторінок тексту. Умови участі в конференції 1. Для участі в конференції просимо надіслати до 21 березня 2014 року текст доповіді та копію квитанції про оплату (з обов’язковою поміткою прізвища та ініціалів автора), а також заявку на участь у конференції на електронну адресу оргкомітету: Е-mаіl: ponochovna@bigmir.net  2. Організаційний внесок для відшкодування витрат на проведення конференції та публікацію матеріалів конференції у збірнику становить 60 гривень. Організаційний внесок надсилати поштовим переказом на адресу: Поночовна-Рисак Таїсія Михайлівна, вул. З.Алієвої, 61, кв. 74, Київська обл., м. Ірпінь, Україна, 08205. Увага! Студенти НУДПСУ організаційний внесок можуть подавати безпосередньо в організаційний комітет конференції (к. 423 – Руженська Т.М.).  3. Учасники конференції самостійно несуть витрати на проїзд, харчування та проживання.  Організаційний комітет конференції: Голова оргкомітету – Онучак Л.В., к.пед.н., професор, завідувач кафедри сучасних європейських мов НУДПСУ; Співголова оргкомітету – Савченко А.П., к.пед.н., доцент, заступник завідувача кафедри сучасних європейських мов НУДПСУ; (т. 0976480733). Поночовна-Рисак Т. М., к.пед.н., доцент кафедри сучасних європейських мов НУДПСУ; (т. 0677857945). Руженська Т. М., методист кафедри сучасних європейських мов НУДПСУ. Адреса оргкомітету: Національний університет державної податкової служби України, вул. Карла Маркса, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201, кафедра сучасних європейських мов (к. 430); т. (04497) 61-074. Їхати з м. Київ від ст. метро «Академмістечко» маршрутним таксі № 430 до зупинки «Університет» (20 хв.) або від ст. метро «Святошин» електропотягом до м. Ірпінь (15 хв.), потім автобусом № 7 до зупинки «Університет». Контактна особа: Поночовна-Рисак Таїсія Михайлівна – (067) 785-79-45 Е-mаіl: ponochovna@bigmir.net  Робочі мови конференції – англійська, німецька, польська, французька  Заявка на участь у конференції Прізвище:……………………………………….. Ім’я:……………………………………………… По батькові:…………………………………….. Повна назва навчального закладу:……………. Секція:…………………………………………… Тема доповіді:………………………………….. Контактний телефон…………………………… E-mail:…………………………………………. Домашня адреса:…………………………………….. Форма участі (доповідь, взяти участь як слухач, не планую приїзд):……………………. Необхідність у технічних засобах (вказати, яких саме):……………………………………… Потреба в житлі:……………………………….. Підпис учасника:………………………………. Усі матеріали, оформлені згідно з вимогами, повинні надійти до оргкомітету не пізніше 21 березня 2014 року. Сподіваємося на вашу участь у конференції! З повагою оргкомітет!

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу