Шановні студенти і курсанти! 

Кафедра сучасних європейських мов Національного університету державної податкової служби України запрошує вас взяти участь у ХІІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Соціально-економічні та правові аспекти глобального суспільного розвитку».

Конференція відбудеться 0 10:00, 10 квітня 2014 року. 

Тематика секційних засідань

Секція 1. Фінансова глобалізація: сучасний вимір.

Орієнтовне коло питань для обговорення:

Вплив фінансової глобалізації на вітчизняну економіку; інноваційний розвиток економіки України; фінансова система в Україні: проблеми та перспективи розвитку; інтеграція України до світового фінансового простору; фінансові ринки в умовах глобалізації; сучасний стан інвестиційної привабливості України; співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями. 

Секція 2. Аспекти розвитку банківської системи України в контексті глобалізаційних процесів.

Орієнтовне коло питань для обговорення:

Перспективи розвитку банківської системи в Україні; центральні банки в умовах глобалізації; ринок банківських послуг в Україні; інвестиційний потенціал вітчизняної банківської системи; впровадження інновацій у банківському кредитуванні України; особливості системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні; вплив іноземного капіталу на функціонування банківського сектора України.

Секція 3. Національна правова система в умовах глобалізації.

Орієнтовне коло питань для обговорення:

Вплив глобалізаційних процесів на формування правової політики України; правооснова суспільного розвитку; правова система України серед правових систем світу; правова культура студентської молоді на сучасному етапі розвитку українського суспільства; етичні принципи в професії юриста; юридична клініка – безоплатна правова допомога: сучасний стан та перспективи; професія юриста: проблеми та реалії. 

Секція 4. Вища освіта України в сучасних глобалізаційних процесах.

Орієнтовне коло питань для обговорення:

Модернізація системи вищої освіти в сучасних умовах; вимоги до професійної підготовки фахівців фінансово-економічної сфери в умовах євроінтеграційних процесів;  конкурентоспроможність майбутніх фахівців фінансово-економічної, юридичної сфер; академічна мобільність студентської молоді в умовах глобалізації; володіння іноземними мовами – запорука високої кваліфікації фахівця. 

Секція 5. Секція німецької мови.

Для обговорення пропонуються висвітлені вище питання секцій 1 ? 4.

Вимоги до оформлення матеріалів

ТЕЗИ: Шрифт 14 Times New Roman, інтервал 1,5. Поля: ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, зверху – 2,0 см, знизу – 2,0 см.

У верхньому правому кутку:

1. Ім’я та прізвище автора/авторів (жирним шрифтом, інтервал 1).

2. Ініціали та прізвище наукового керівника та консультанта з мови (жирним шрифтом, інтервал 1).

3. Назва навчального закладу та назва міста, країни (в дужках, інтервал 1).

4. Через два інтервали: назва тез – великими літерами, жирним шрифтом по центру.

5. Текст тез (інтервал 1,5).

6. Список літератури (подається в алфавітному порядку), в тексті посилання позначаються в квадратних дужках, наприклад [2, c. 56].

Рукопис тез доповідей повинен бути ретельно відредагований і рекомендований до друку науковим керівником, оскільки матеріали конференції будуть опубліковані без додаткового редагування. За зміст тексту тез доповідей і наявність помилок несуть відповідальність автори і наукові керівники.

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику НУДПСУ.

Зразок оформлення матеріалів:

Національний університет державної податкової служби України запрошує на студентську конференцію - dkj

Обсяг матеріалів – до 3 сторінок тексту.

Умови участі в конференції

1. Для участі в конференції просимо надіслати до 21 березня 2014 року текст доповіді та копію квитанції про оплату (з обов’язковою поміткою прізвища та ініціалів автора), а також заявку на участь у конференції на електронну адресу оргкомітету:

Е-mаіl: ponochovna@bigmir.net 

2. Організаційний внесок для відшкодування витрат на проведення конференції та публікацію матеріалів конференції у збірнику становить 60 гривень.

Організаційний внесок надсилати поштовим переказом на адресу:

Поночовна-Рисак Таїсія Михайлівна, вул. З.Алієвої, 61, кв. 74, Київська обл.,

м. Ірпінь, Україна, 08205.

Увага! Студенти НУДПСУ організаційний внесок можуть подавати безпосередньо в організаційний комітет конференції

(к. 423 – Руженська Т.М.). 

3. Учасники конференції самостійно несуть витрати на проїзд, харчування та проживання. 

Організаційний комітет конференції:

Голова оргкомітету – Онучак Л.В., к.пед.н., професор, завідувач кафедри сучасних європейських мов НУДПСУ;

Співголова оргкомітету – Савченко А.П., к.пед.н., доцент, заступник завідувача кафедри сучасних європейських мов НУДПСУ;

(т. 0976480733).

Поночовна-Рисак Т. М., к.пед.н., доцент кафедри сучасних європейських мов НУДПСУ;

(т. 0677857945).

Руженська Т. М., методист кафедри сучасних європейських мов НУДПСУ.

Адреса оргкомітету:

Національний університет державної податкової служби України, вул. Карла Маркса, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201, кафедра сучасних європейських мов (к. 430);

т. (04497) 61-074.

Їхати з м. Київ від ст. метро «Академмістечко» маршрутним таксі № 430 до зупинки «Університет» (20 хв.) або від ст. метро «Святошин» електропотягом до м. Ірпінь (15 хв.), потім автобусом № 7 до зупинки «Університет».

Контактна особа: Поночовна-Рисак Таїсія Михайлівна – (067) 785-79-45 Е-mаіl: ponochovna@bigmir.net 

Робочі мови конференції – англійська, німецька, польська, французька

 Заявка на участь у конференції

Прізвище:………………………………………..

Ім’я:………………………………………………

По батькові:……………………………………..

Повна назва навчального закладу:…………….

Секція:……………………………………………

Тема доповіді:…………………………………..

Контактний телефон……………………………

E-mail:………………………………………….

Домашня адреса:……………………………………..

Форма участі (доповідь, взяти участь як слухач, не планую приїзд):…………………….

Необхідність у технічних засобах (вказати, яких саме):………………………………………

Потреба в житлі:………………………………..

Підпис учасника:……………………………….

Усі матеріали, оформлені згідно з вимогами, повинні надійти до оргкомітету не пізніше 21 березня 2014 року.

Сподіваємося на вашу участь у конференції!

З повагою оргкомітет!

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *