4 – 5 березня 2014 року в Київському міському будинку вчителя та Шевченківському національному заповіднику в м. Канів (Черкаська область) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Тарас Шевченко в долі слов’янських народів: діалог через століття і кордони». У рамках конференції передбачено роботу за напрямами: 1. Тарас Шевченко і цивілізаційно-культурні трансформації в Центральній і Східній Європі в ХІХ ст. 2. Шевченків простір: український, російський, польський, литовський і казахський контексти. 3. Шевченкове слово як чинник формування модерної нації. Заплановані заходи конференції: Пленарне засідання. Круглий стіл «Багатовимірність «Кобзаря»: сучасний досвід творчого прочитання Т. Шевченка». Майстер-класи: «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…»: пісенний вимір поетичного генія Тараса Шевченка»; «Намалюй «Кобзар» – намалюй Україну»; «Шевченківський Петербург». Екскурсія до Національного музею Тараса Шевченка. Виставка. Науково-дослідна експедиція екскурсійного характеру до Шевченківського національного заповідника (м. Канів). Підсумковий колоквіум за результатами експедиції. Проблеми для дискусії: «Дім буття» Тараса Шевченка в українському часопросторі. Сакральний топос Чернечої гори. Увічнений і вічний: пам’ятники Тарасу Шевченку у світі. Умови участі в конференції Для участі в конференції треба подати до оргкомітету (або надіслати електронною поштою) до 4 лютого 2014 року такі матеріали: 1. Заявку на участь у конференції, в якій чітко зазначити прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь і вчене звання; місце роботи та посаду; тематичний напрям і тему доповіді; контактну інформацію: поштову адресу, електронну адресу та номер мобільного телефону (бланк додається). 2. Тези доповіді в друкованому та електронному вигляді. До початку роботи планується опублікувати збірник тез доповідей учасників конференції. Публікація безкоштовна. 3. Повноформатну статтю можна подати під час роботи конференції. Статті заплановано опублікувати в науково-практичному журналі «Україна у світовій історії» після завершення роботи конференції (вимоги до оформлення матеріалів див. на сайті ННДІУВІ (е-журнал) www.nrius.org.ua). Умови публікації буде повідомлено додатково. Під час роботи конференції її учасникам пропонуватиметься безкоштовне екскурсійне обслуговування та кава-брейк. Проїзд, проживання – за кошт учасників (оргкомітет надасть пропозиції щодо поселення та посприяє в ньому). Контактна інформація оргкомітету: Адреса: 01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, кім. 301, 302. Контактний телефон: (044) 236-01-02 Е-mail: shevch2014@ukr.net ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ Обсяг тез – до 3 сторінок. Форма подання: формат сторінки – А4; орієнтація сторінки – всі книжкові поля – 2,0 см; інтервал між рядками – 1,5відступ першого рядка – 1,25 см; Times New Roman, 14 пт. Текст рукопису має бути побудований за схемою: прізвище та ім’я автора – у верхньому правому кутку аркуша; назва організації, де працює автор – повністю, вирівнювання по правому краю; назва доповіді – великими літерами, по центру, назва подається без використання скорочень; текст тез – інтервал між рядками 1,5Times New Roman, 14 пт.; посилання на літературу – у вигляді зносок у кінці сторінки; список літератури – у тезах не наводиться; прізвище та ім’я автора, назва доповіді – російською та англійською мовами. Автор несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в матеріалах. Редакційна колегія залишає за собою право на редагування матеріалів. Матеріали та документи надсилати на e-mail: shevch2014@ukr.net

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу