5 лютого 2014 року під головуванням директора департаменту наукової діяльності та ліцензування МОН Олександра Якименка та за участі працівників відділу фундаментальних та прикладних досліджень департаменту проведено засідання з питань підсумків наукової та науково-технічної діяльності наукових установ у 2013 році, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки. У засіданні взяли участь директори та заступники директорів наукових установ, а саме: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України і МОН України, Науковий фізико-технологічний центр МОН України та НАН України, Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії, Природний заповідник «Розточчя», Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України, а також Державна наукова установа «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти». У вступному слові Олександр Якименко закликав доповідачів зосередитись на конкретних практичних наукових здобутках, отриманих за результатами виконання фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок, госпдоговірної тематики, міжнародної діяльності. Директор Фізико-хімічного інституту захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України Еннан Алім поінформував про вагомі та актуальні наукові результати, яких в 2013 році досягли науковці інституту. Їм уперше вдалося розробити в Україні дитячі засоби саморятування в умовах надзвичайних ситуацій, відповідно до вимог СОУ МНС 75.2-00013528-002_2010. Під час звіту директора Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії Анатолія Чайковського зазначено, що на початку 2013 року низка науково-дослідних робіт Інституту виконувалась із недоліками та відставаннями. Проте завдяки змінам, що відбулися у складі керівництва установи, вдалося завершити на належному рівні чотири прикладні роботи та отримати вагомі наукові результати. Про результати наукових досліджень повідомили й інші керівники наукових установ. Підбиваючи підсумки третього дня звітної компанії, директор департаменту наукової діяльності та ліцензування Олександр Якименко подякував керівникам наукових установ за вагомі здобутки у звітному році, попросив довести до наукових підрозділів установ основні критерії оцінювання наукової та науково-технічної діяльності, зокрема: посилення наукового кадрового потенціалу установ, цитування в міжнародних виданнях та наукометричних базах даних, залучення до виконання наукових досліджень і розробок молодих учених, студентів і звернув увагу на ефективне вкладення бюджетних коштів у виконання наукових досліджень і розробок. Цього дня звітували:  1. Завідувач відділу діалогових та навчаючих систем Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України і МОН України – Манако Алла Федорівна. 2. Заступник директора Наукового фізико-технологічного центру МОН України та НАН України – Турбін Петро Васильович. 3. Директор Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії МОН України – Чайковський Анатолій Степанович. 4. Заступник директора Природного заповідника «Розточчя» – Семинець Галина Володимирівна. 5. Директор Фізико-хімічного інституту захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України – Еннан Алім Амідович. 6. Заступник директора Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» – Пушкарьова Тамара Олексіївна.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу