7 лютого під головуванням першого заступника міністра освіти і науки України Євгена Суліми відбулося засідання робочої групи щодо визначення індексу цитування праць учених із метою внесення їх до акредитаційних вимог. Під час засідання Євген Суліма зазначив, що Програма економічних реформ на 2010-2014 роки передбачає перехід на міжнародні критерії оцінювання праці вчених і наявність вищих навчальних закладів України в основних міжнародних рейтингах найкращих університетів. Як зазначив перший заступник міністра освіти і науки, за результатами попередніх зустрічей експертам поставили завдання щодо чіткого визначення критеріїв індексу цитування, як мінімальної вимоги для ВНЗ під час державної акредитації. «Необхідно створити єдині підходи до розрахунку такого критерію, можливості його перегляду та визнання його всіма зацікавленими сторонами: ВНЗ, міністерством, експертами», – наголосив Євген Суліма. Зокрема, сьогодні учасники засідання визначали наукометричні бази, на показниках яких розраховуватимуть відповідні індекси. У рамках засідання робочої групи завідувач кафедри управління системами промислових технологій, дизайну та менеджменту Одеського національного політехнічного університету Віктор Гогунський презентував проект розробки українського індексу цитування наукових робіт «Сучасний учений у дзеркалі наукометричних баз: показники цитування». За його словами, мета проекту, розробленого провідними науковими співробітниками Одеського політехнічного університету, – створення дієвої бази для внесення зрозумілих і простих для науковців показників цитувань. Проект одеських науковців містить показники наукометричної бази даних Scopus та враховує індекс Гірша (показник впливовості науковця, що базується на кількості його статей та їх цитування). За результатами презентації надійшли пропозиції про необхідність врахування показників інших баз. Зокрема, запропоновано враховувати QS University Rankings за двома показниками: відношення кількості статей до кількості науково-педагогічного складу закладу та відношення кількості цитувань до кількості робіт у галузі. Учасники засідання обговорили значення показника Гірша під час врахування його у вимогах щодо державної акредитації вищих навчальних закладів і підтримали рішення щодо врахування середнього значення показника Гірша за галуззю як загалом, так і окремо для дослідницьких закладів. Також робоча група визначила, що до акредаційних вимог обов’язково враховуватиметься кількість співавторів наукових статей, які внесені до наукометричних міжнародних баз даних. Під час засідання учасники звернули увагу на питання вимог до фахових видань щодо їхньої реєстрації у міжнародних наукометричних базах даних.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу