На адресу ювілярів привітання надіслали провідні виші України та зарубіжжя, держадміністрації та держустанови, з якими маріупольські вчені тісно співпрацюють. Ініціатором зародження кафедри в Приазовському державному технічному університеті такої молодої науки, як «Інтелектуальна власність» виступили викладач Григорій Дорожко, який згодом став завідувачем кафедри, викладач Павло Солошенко, декан енергетичного факультету Юрій Саєнко і ректор Приазовського державного технічного університету В’ячеслав Волошин. «Ми одними з перших створили цю спеціальність, адже в нашому регіоні вона особливо важлива. Тут на великих промислових підприємствах постійно впроваджують розробки наших вчених і фахівців, які працюють на комбінатах, на заводах і в порту. В нашій країні в цій країні фундаментальної наукової бази, як такої, немає ще й досі», – зазначив ректор. За доволі невеликий термін існування викладачі кафедри підготували 7 навчально-методичних посібників, що вийшли під грифом Міністерства освіти і науки України, опублікували в наукових журналах понад 200 наукових статей і доповідей, у збірниках наукових конференцій – 160 тез, отримали 24 патенти на винахід (корисну модель) і 12 свідоцтв на авторське право. Видано 3 монографії та 7 навчально-методичних посібників, 6 із яких мають гриф МОН України. «Варто також зазначити, що кафедра хоч і молода, але доволі активна та діяльна. За 10 років педагоги та студенти взяли участь у 52 Всеукраїнських і міжнародних конференціях. На базі нашого університету проходять Всеукраїнські наукові конференції, олімпіади, що підвищує рівень знань наших студентів», – додав В’ячеслав Волошин. Так, за рішенням МОН України, на базі кафедри проходив Перший Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із проблем інтелектуальної власності. «У Маріуполі студенти цієї спеціальності знаходяться у виграшній позиції – вони всі отримані в теорії знання можуть зміцнити та удосконалити безпосередньо на виробництві, не відриваючись від навчання. А без цієї взаємодії наука не буде дієздатною. Я з упевненістю кажу, що випускники цієї спеціальності виходять із університету вже готовими фахівцями», – зауважив завідувач філії кафедри «Інтелектуальна власність» ПДТУ на ПАТ «Азовмаш», патентний повірений України, заслужений винахідник Володимир Якович Зайчик. У день ювілею дев’яти студентам вручили дипломи магістрів, шість із яких – із відзнакою. Варто також зазначити, що цього дня з рук ректора Приазовського державного технічного університету завідувач кафедри Григорій Дорожко отримав медаль «Заслуженого працівника університету». Прес-центр ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу