21 червня 2012 року у приміщенні Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України відбулося чергове засідання робочої групи з розроблення Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, під час якого було обговорено проект розробленого Державного стандарту.

Керівниками творчих колективів представлено структуру Державного стандарту, визначено особливості змісту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, підготовлено розподіл кількості годин Базового навчального плану на освітні галузі.

Державний стандарт для дітей з особливими освітніми потребами розглядається як невід’ємна складова Державного стандарту початкової загальної освіти і є базовим інструментом реалізації конституційних прав дітей з особливими освітніми потребами на освіту та визначає специфіку їх навчання з урахуванням особливостей розвитку та засвоєння навчального матеріалу.

Створення рівних умов для отримання початкової загальної освіти дітьми з особливими освітніми потребами забезпечується встановленням академічного або базового рівня вивчення навчальних предметів та системою корекційно-розвиткової роботи.

Інноваціями в проекті Державного стандарту для дітей з особливими освітніми потребами є:

– уведення в школах для дітей глухих та зі зниженим слухом жестової мови як навчального предмета і як засобу навчання;

– уведення іноземної мови;

– посилення природничої складової, зокрема уведення нової освітньої галузі «Природознавство»;

– впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі;

– визначення життєвої компетентності як показника сформованої здатності дітей з розумовою відсталістю застосовувати знання і вміння у практичній життєдіяльності;

– адаптація змісту початкової освіти до особливостей розвитку та засвоєння навчального матеріалу дітьми з особливими освітніми потребами з одночасним збереженням результатів навчання та введенням корекційно-розвиткової лінії.

Після доопрацювання проект Державного стандарту буде розміщений на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту для громадського обговорення.

 

За матеріалами прес-служби МОНмолодьспорту

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу