Напередодні в Національному університеті державної податкової служби України відбувся Міжнародний науково-практичний круглий стіл «Забезпечення та захист прав і свобод людини в міжнародних податкових відносинах: світовий досвід і Україна». Двоєдина мета проведення заходу, організатором якого виступила кафедра міжнародного права юридичного факультету, – обговорення практичних аспектів забезпечення прав людини в діяльності податкових органів і розвиток сучасної доктрини про захист прав людини у сфері міжнародних податкових відносин. Учасники круглого столу працювали в таких тематичних напрямах: еволюція наукових уявлень і тенденцій розвитку системи забезпечення прав людини в податкових відносинах на внутрішньодержавному рівні; сучасний стан механізму захисту прав платників податків у міжнародному праві; забезпечення прав платників податків у контексті обміну податковою інформацією на основі міжнародних податкових договорів; Декларація прав платника податків з точки зору перспектив її затвердження як міжнародний стандарт; рекомендації Цільової групи з незаконних фінансових потоків, бідності і прав людини Інституту прав людини Міжнародної Асоціації Адвокатів, викладених у звіті «Податкові зловживання, бідність і права людини» 2013 р. На захід завітали: професор GSM Barselona Хосе Луіс Разо Браво; магістранти другого року навчання академічного департаменту права Європейського гуманітарного університету м. Вільнюс Олексій Омельянчук та Артем Сергей; юрисконсульт компанії Walton Consultants Limited (м. Київ) Анна Бовчалюк; адвокат Фундації адвокатів України Валерій Кононенко; доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Університету економіки та права «Крок» Сергій Вихріст; декан юридичного факультету Михайло Мацелик; завідувач кафедри міжнародного права Ліліана Тимченко; заступник декана з наукової роботи Леся Нікітіна; завідувач кафедри теорії та історії держави і права Олена Калганова; завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін Тетяна Мацелик; начальник відділу вивчення міжнародного досвіду у сфері оподаткування Науково-дослідного центру з питань оподаткування Леонід Тимченко; начальник відділу міжнародних зв’язків Оксана Ярова та заступник Олексій Величко; студенти юрфаку – четвертокурсниця Інна Косуля, другокурсники Даниїл Волощук, Аніта Герасимчук; курсанти ІІІ курсу факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Антон Сиса, Віталіна Полянська, Данило Сарно та інші. Завідувач кафедри податків та оподаткування Володимир Андрущенко наголосив: «На зміну фіскально-адміністративним методам дедалі частіше приходять морально-етичні чинники оподаткування: довіра контролю, самовідповідальність, самодисципліна громадян і бізнесу замість остраху перед податковим аудитором, запозичення й адаптація раціональних нововведень зарубіжного досвіду, а не ламентації на тему особливостей національного менталітету». Нині особливого значення набуває вибір оптимальних засобів боротьби з неправомірними діями різних суб’єктів податкових правовідносин стосовно платників податків, важливе місце серед яких посідають правові засоби. Тому необхідним є детальне вивчення та глибокий аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду забезпечення й захисту прав платників податків (діяльність яких на сьогодні має транскордонний характер), а також вироблення рекомендацій щодо вдосконалення податкових законодавств України та запровадження їх в означеній сфері. Автор: Ксенія Палієва  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу