ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів обговорила «Стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні». Організатором виступила кафедра бухгалтерського обліку обліково-економічного факультету Національного університету державної податкової служби України. «Бухгалтерський облік є основою для фінансової звітності, що, у свою чергу, є основою для прийняття інвестиційних рішень. Так, загальний високий рівень бухгалтерської професії – це запорука ефективної національної економіки», – зазначила під час вітального слова декан обліково-економічного факультету Податкового університету Наталія Мацелюх. Серед запрошених: професор кафедри бухгалтерського обліку, декан обліково-економічного факультету Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана Василь Єфіменко; д.е.н., професор Національної академії статистики, обліку та аудиту Володимир Пантелеєв; директор аудиторської компанії фірми «Ажур-аудит» Тетяна Ковтун; бухгалтер ПАТ «Ветропак Гостомельський склозавод» Ольга Лаврик; головний спеціаліст Міністерства доходів і зборів України Мар’я Півень; завідувач кафедри бухгалтерського обліку Податкового університету Євгенія Шара; професор Тетяна Сторожук; к.е.н., доцент Юрій Мискін; аспірант Дмитро Кушніренко; студентки Вікторія Пацай і Яна Тимошкіна та інші. Складний процес переорієнтації економіки країни на випуск інноваційної наукомісткої продукції потребує достовірної та повної інформації, яка потрібна для прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень. Значну частину цієї інформації надає система бухгалтерського обліку. Однак питання облікового забезпечення інноваційної діяльності у вітчизняній науці недостатньо вивчене. Більшість науковців, залежно від об’єкта та предмета дослідження, розглядають інновації як зміни, як процес або як результат. Неоднозначність тлумачення терміна «інновація» пояснюється складністю об’єднання у ньому матеріальних і нематеріальних ознак, що характеризуються якісно різними категоріями. На сучасному етапі трансформація економіко-правового середовища, курс на ринкові та інтеграційні перетворення супроводжуються реформуванням бухгалтерського обліку. Проведення заходів із реформування обліку потребує перегляду та оновлення нормативно-методичної бази. Тому зараз нагальним завданням стали розробка й адекватне застосування такої методології бухгалтерського обліку і звітності, що відповідає міжнародним стандартам, які, у свою чергу, є найбільш уніфікованими вимогами до організації та ведення бухгалтерського обліку й орієнтовані на зближення національних систем обліку. Адже грамотно організований бухгалтерський облік як на рівні підприємства, так і на рівні цілої держави дає змогу уникати систематичних помилок бухгалтерії, що негативно впливають на фінансовий стан підприємства і держави загалом. Грамотна організація обліку – обов’язкова умова успішної та стабільної роботи підприємства. Учасники конференції у ході дискусій наголосили на зростанні ролі бухгалтерського обліку та підготовки фахівців із бухгалтерського обліку й звернули увагу на шляхи вирішення проблем теорії та практики. Ксенія Палієва

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу