19 березня міністр освіти і науки Сергій Квіт звернувся з листом до керівників вищих навчальних закладів, у якому пропонується розширити можливість прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та здійснювати прийом вступників на основі бакалавра з іншої галузі знань (за винятком спеціальності «правознавство» та медичних спеціальностей).

За умови прийняття ВНЗ рішення здійснювати прийом вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі бакалавра з іншої галузі знань (за винятком «правознавства» та медичних спеціальностей) ВНЗ, які висловили це бажання, мають внести відповідні зміни до додатка № 4 Правил прийому до ВНЗ у 2014 році «Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра)». 

Такі зміни сприятимуть приведенню у відповідність до європейської практики в підходах до організації магістерської підготовки у вищих навчальних закладах України.

Нагадаємо, що відповідно до п. 37 розділу 5 постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 № 65 освітньо-професійна програма підготовки магістра забезпечувала одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації магістра лише на базі відповідної освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу