19 березня в Національному університеті державної податкової служби України  відбулася міжвузівська наукова студентська конференція «Фінансова система України: трансформація, інновації, інвестиції», організована та проведена Цикловою комісією фінансових дисциплін Київського фінансово-економічного коледжу. «Один із важливих аспектів роботи Циклової комісії фінансових дисциплін – розвиток студентської наукової роботи. Так, ми зокрема проводимо різноманітні конференції, облік яких ведемо з 2006 року. За цей час написано 282 наукові роботи, 92 студенти взяли участь у різних наукових заходах, проведено 9 конференцій», – зазначила у вітальному слові голова Циклової комісії Надія Ковальчук. Учасники круглого столу сфокусували увагу на ситуації в Україні та перспективі на майбутнє. Тим паче, вітчизняна криза має також і внутрішні причини виникнення. Недостатнє залучення України у світові фінанси ? один з основних недоліків України в «мирний час». Хоча на українську фінансову систему світова криза мала мінімальний вплив, але все ж таки відбулася девальвація гривні, впала вартість активів і рівень заробітної плати. Також це пов’язано з нинішньою непростою ситуацією у країні. Важкі часи переживають багато галузей і підприємств. Зокрема, знизився не тільки зовнішній попит, але і внутрішній, зникають неконкурентоспроможні підприємства. Нині  впали обсяги продажу товарів, ринки яких зростали здебільшого за рахунок кредитування. Це стосується обсягів продажу автомобілів, нерухомості і споживчих товарів тривалого користування. Також під час заходу зазначалося, що в Україні все ще не вирішеним залишається питання ефективного акумулювання фінансових ресурсів до бюджетів різних рівнів. Системна нестача власних фінансових ресурсів призводить до зростання запозичень і, як наслідок, приросту боргового навантаження на господарюючих суб’єктів. У цих умовах функціонування фінансово-економічної системи потребує розробки нових і реформування наявних інститутів управління фінансовою системою. Одним із напрямів реформування фінансової системи є побудова нового фіскального простору як інструмента економічного розвитку держави, тому фінансова система має бути гнучка, динамічна, саморегульована. Держава повинна знайти оптимальний підхід до реструктуризації, керувати розвитком і забезпечувати стабільність усієї системи. Першочергові завдання розвитку фінансової системи в Україні – створення групи потужних банків; зменшення податкового тиску; упорядкування фінансових потоків; структурно-інституційні перетворення банківської системи, ефективна реорганізація підприємств. З іншого боку, непроста ситуація в країні та світові кризи стали своєрідним каталізатором, який очистить економіку від застарілих технологій, а також сприятиме технічному прогресу. Маючи доволі непогані та порівняно недорогі активи й ресурси, Україна залишиться привабливою для інвесторів. І з моменту стабілізації ситуації на Заході фінансовий ресурс почне знову надходити в Україну. Адже фінансова система – один із основних елементів держави, що є показником розвитку, функціонування та ефективності державної політики. Саме фінансова система сприяє побудові ефективної фінансової політики, націленої на економічне зростання та покращання добробуту населення. На конференцію завітали заступник декана факультету фінансів та банківської справи з наукової роботи Людмила Діденко; голова Наукового товариства студентів факультету фінансів та банківської справи Олександр Писаренко; старші наукові співробітники Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Павло Селезень та Сергій Шевчук, науковий співробітник Олексій Сидоренко; доцент кафедри фінансових ринків Юлія Даниленко; директор Київського фінансово-економічного коледжу Наталія Руденко; заступники директора КФЕК: з навчальної роботи – Олена Пустова й з виховної роботи – Оксана Пілевич та інші. Ксенія Палієва

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу