До Міністерства освіти і науки надходять численні звернення студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах, що розташовані на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, стосовно переведення їх на навчання до вищих навчальних закладів інших регіонів України.

Зважаючи на виниклу ситуацію, Міністерство спростило процедуру переведення студентів ВНЗ АР Крим і Севастополя на навчання до вищих навчальних закладів, що розташовані в інших регіонах України.

Зокрема, дозволяється:

– здійснювати переведення студентів першого курсу без погодження з Міністерством освіти і науки України та під час навчального семестру;

– у разі відсутності вільних місць, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, на напрямах (спеціальностях), на які здійснюється переведення студентів, використовувати вакантні місця, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, з інших напрямів (спеціальностей) відповідних курсів навчання.

Переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах Автономної Республіки Крим та м. Севастополь за рахунок коштів фізичних осіб і виявили бажання навчатися в акредитованому недержавному вищому навчальному закладі або державному вищому навчальному закладі, що знаходиться на території іншого регіону України, рекомендуємо здійснити на договірній основі із збереженням умов оплати, що були передбачені попередньою угодою особи з відповідним вищим навчальним закладом Автономної Республіки Крим або м. Севастополь.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу