19 березня в Національному університеті державної податкової служби України відбувся науково-практичний круглий стіл «Застосування нетрадиційних методів при розслідуванні кримінальних правопорушень», організований кафедрою кримінального права, процесу та криміналістики і науковим товариством юридичного факультету. Метою круглого столу стало обговорення найактуальніших теоретичних і практичних проблем розслідування злочинів нетрадиційними методами. Декан юридичного факультету, к.ю.н., доцент Михайло Мацелик, вітаючи учасників круглого столу, порівняв застосування нетрадиційних методів при розслідуванні кримінальних правопорушень із нетрадиційними методами в медицині, зазначивши, що вони можуть приносити певну користь у кожній із даних площин застосування. Модератор круглого столу – к.ю.н., доцент Наталія Потомська наголосила на актуальності цієї теми: «Ми бачимо зарубіжний досвід використання допомоги спеціалістів для розслідування кримінальних правопорушень, бачимо позитивні зрушення в цьому. Постає запитання: чому б у нашій державі не застосувати такі ж самі методи?» Актуальність теми круглого столу також обумовлена тим, що злочинність в Україні за останні роки має тенденцію до зростання і по мірі негативної дії на громадян, суспільство і державу перетворилася на доволі серйозну соціальну проблему. Розвиток науки і техніки привів до розробки нових засобів, прийомів і методів діяльності, що використовуються водночас як злочинцями, так і правоохоронними органами. Комплекс карно-процесуальних і криміналістичних заходів, спрямованих на вдосконалення слідчої роботи і посилення боротьби із злочинністю, залишився недосконалим. Так, на сьогодні карно-процесуальні норми не містять регулювання вживання новітніх і нетрадиційних методів дослідження, що виникають у великій кількості, у ході розслідування злочинів. Вивчення експертної, слідчої і судової роботи показує, що не втрачають своєї актуальності питання вживання нових і нетрадиційних методів дослідження. Напрями роботи круглого столу містили: історичний розвиток нетрадиційних методів, гіпноз, детектор брехні, екстрасенсорику та інші нетрадиційні методи. Понад 30 доповідей підготували студенти юридичного факультету та курсанти для обговорення за круглим столом. Промовців зацікавили теми гіпнозу, екстрасенсорики, поліграфа (детектора брехні). У своїх доповідях студенти та курсанти досліджували й інші методи: кінетику, фізіогномику, нумерологію. За круглим столом зібралися як прихильники нетрадиційних методів, так і ті, хто не довіряє і не підтримує ці методи розслідування. Зокрема, про гіпноз та його практичне використання в кримінальному процесі докладно розповіли курсантка Людмила Балабанова, студентка коледжу Наталія Гелемей і студентка юридичного факультету Ольга Овдієнко. Про історичні факти, пов’язані з фізіономікою та її застосуванням у сучасній криміналістиці (переважно за кордоном), повідомила студентка заочного відділення юридичного факультету Станіслава Коновалова. Темі використання, зокрема в Україні, поліграфа (детектора брехні) були присвячені доповіді курсантів Віталія Мовчана та Оксани Кліпи. Багато нового довідалися учасники круглого столу з доповіді студентки Сніжани Пичохи «Мімічні вираження (паралінгвістика) та її значення під час допиту». Стало зрозумілим, для чого ведеться відеозапис допитів. Адже за ледь помітними виразами обличчя підозрюваного чи свідка фахівець-психолог може дізнатися про правдивість його слів, про його справжні почуття та емоції. Доповідачі неодноразово порушували тему правових і моральних засад використання нетрадиційних методів при розслідуванні кримінальних правопорушень. Резюмувала сказане на круглому столі к.ю.н., доцент кафедри Оксана Сіренко. Вона наголосила на багатогранності доповідей і серйозності в підході до розкриття теми. «Наступний крок – міжвузівська конференція, адже дослідження в царині використання нетрадиційних методів при розслідуванні правопорушень – неоране поле для студентів і практиків», – зазначила вона. Учасники круглого столу, більше дізнавшись про нетрадиційні методи при розслідуванні кримінальних правопорушень і проаналізувавши інформацію, підбили логічні підсумки про доцільність використання цих методів як допоміжних при розслідуванні кримінальних справ і можливого впровадження їх у законодавство України. До обговорення тем активно долучалися як студенти й курсанти, так і інші члени президії круглого столу: к.ю.н., доцент кафедри, заст. завідувача кафедри кримінального права, процесу та криміналістики з наукової роботи Любов Омельчук; к.ю.н., доцент кафедри Вікторія Шкелебей; к.ю.н., доцент кафедри Ігор Грицюк. Президія круглого столу визначила й переможців. Грамоти за найактуальнішу доповідь отримала Людмила Балабанова, за уміння відстоювати свої позиції – Віталій Мовчан, за найцікавішу доповідь – Станіслава Коновалова, за активну участь в обговоренні – курсантка Ольга Бодейчук і магістр Наталія Касянюк. Усі учасники круглого столу одержали сертифікати. Світлана Середенко  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу