Після ліквідації 1 березня 2014 року Міністерства доходів і зборів України перед державною митною службою України як окремим відомством постали нові питання. Серед них: спрощення процедури при переміщенні товарів і послуг через митний кордон України; відновлення довіри з боку бізнесу; боротьба з незаконним переміщенням товарів; напрацювання нормативно-правової бази тощо.

Такі першочергові завдання окреслили члени оргкомітету студентського круглого столу «Розвиток митного законодавства України в умовах міжнародних інтеграційних процесів», що відбувся 19 березня в Національному університеті державної податкової служби України. Захід організувала кафедра фінансового права юридичного факультету університету. Оргкомітет представляли: декан юридичного факультету, к.ю.н., доцент Михайло Мацелик; вчений секретар, к.ю.н., доцент Оксана Сластьоненко; к.ю.н., доцент Оксана Мельник та ін.

Стрімкий розвиток суспільних відносин в Україні, співпраця з іншими країнами потребують митного законодавства, що відповідним чином реагує на ті чи інші зміни. Студенти у своїх доповідях наголосили, що для досягнення таких цілей Україна на сьогодні потребує насамперед модернізації органів митної служби, її діяльності та структури. Крім цього, необхідно вводити диференційований підхід до митного оподаткування, залежно від об’ємів виробництва в країні товарів (на достатньому, недостатньому чи надлишковому рівнях); застосування односторонніх обмежень імпорту, з огляду на підвищення ставок в’їзного мита; введення заходів митно-тарифного захисту сільськогосподарського виробництва в Україні, в т.ч. застосування сезонних ставок тощо.

Реалізація пріоритетів Державної митної служби України створить усі передумови для здобуття нашою країною авторитету надійного партнера в системі світового співтовариства. Студентська молодь у цьому питанні одностайна: налагоджуючи відносини на світовому ринку, слід пам’ятати, що однією з основних функцій державної митної політики є захист національних інтересів.

Анна Цехмейструк

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу