Повідомляємо про оприлюднення 25 березня 2014 року проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117», розробленого з метою оптимізації Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах і формування системи професійної підготовки кадрів відповідно до вимог сучасного високотехнологічного виробництва (рубрика«Громадське обговорення»).  Прийняття проекту постанови обумовлене необхідністю приведення Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1117, у відповідність до вимог: Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою” від 20 листопада 2012 року № 5498-VI; Указу Президента України від 20 листопада 2012 року № 5498-VI “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”; Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240/2013; Національних класифікаторів України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” (на заміну ДК 003:2005), ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (на заміну ДК 009:2005), затверджених наказами Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики відповідно від 28.07.2010 № 327 та від 29.11.2010 № 530. Зауваження та пропозиції просимо надсилати до департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України: поштова адреса – вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001; електронна адреса –  o-ponomarenko@i.ua. Контактна особа – Пономаренко Олексій Володимирович, тел./факс: 279-38-65. Зауваження та пропозиції приймаються протягом 1 місяця від дня оприлюднення проекту нормативно-правового акта.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу