Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка готовий розглянути звернення студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, розташованих на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, про переведення на навчання в університеті за ліцензованими напрямами підготовки та спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» як за рахунок коштів державного бюджету, так і за кошти фізичних і юридичних осіб. До структури університету входять 9 факультетів: історичний, української філології та журналістики, іноземної філології, фізичної культури, фізико-математичний, економічний, педагогічний, природничий, корекційної та соціальної педагогіки і психології. Особам, які виявили бажання навчатися в університеті, ректорат створить усі умови для навчання, а також забезпечить їм проживання у студентському гуртожитку. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (03849) 3-06-01 (приймальна комісія), (03849) 3-05-13 (приймальня ректора) та на офіційному сайті університету http://www.kpnu.edu.ua Ректорат Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу