На черговому засіданні Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» говорили про програму розширення спектру навчальних послуг для іноземних громадян і збільшення кількості іноземних студентів. Доповідав проректор із науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків професор Юрій Рашкевич. Він, зокрема, нагадав, що навчання іноземних студентів розпочалося в “Львівській політехніці” ще в 1961 році. За цей час для зарубіжних країн підготовано 3 тисячі фахівців. Нині у Львівській політехніці навчаються лише 288 студентів із зарубіжних країн. Щоправда, їх кількість із 2009 до 2014 року зросла вдвічі. Найбільше в університеті студентів із Марокко та Еквадору. Іноземці переважно навчаються в інститутах архітектури, будівництва та інженерії довкілля, економіки та менеджменту, телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, дещо менше – в інституті хімії та хімічних технологій. Учасники обговорення цього питання акцентували увагу на тому, що до залучення ширшого кола студентів-іноземців слід активніше використовувати тих фахівців, які здобули в Україні вищу освіту та займають впливові посади у своїх країнах. Директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків із діаспорою Ірина Ключковська говорила про необхідність вироблення державного стандарту вивчення української мови як іноземної. На засіданні Вченої ради йшлося про необхідність розроблення англомовних навчальних програм підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів, удосконалення мовної підготовки професорсько-викладацького складу. Проректор із науково-педагогічної роботи та соціального розвитку Богдан Моркляник доповідав із питання «Молодіжна політика: стан і перспективи розвитку». Вчена рада університету ухвалила розробку програми соціальної підтримки студентської молоді, надання підтримки організації щорічного фестивалю науки «Litteris et artibus». Вирішено також спільно з фахівцями 10-ї міської лікарні розробити заходи з профілактики ВІЛ-інфекцій, туберкульозу та негативних явищ серед студентів університету. Вчена рада ухвалила рішення висунути роботу «Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу» на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки за 2014 рік і затвердила авторський колектив цієї роботи. Учасники засідання підтримали також висунення наукової роботи «Базові технології виробництва нанорозмірних напівпровідникових епітаксійних структур для потреб радіоелектроніки», виконаної в ПАТ «Науково-виробничий концерн «Наука», на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки України за 2014 рік та залучення до авторського колективу наукового співробітника Львівської політехніки Ярослава Костя. За інформацією прес-служби Національного університету «Львівська політехніка»    

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу