27 березня у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулася щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності». У ній узяли участь 11 молодих вчених, понад 150 курсантів і студентів, а також 30 науково-педагогічних працівників із 13 навчальних закладів. Вони зустрілися для обговорення питань щодо вирішення проблем розвитку безпеки життєдіяльності, визначення перспектив на майбутній період, а також застосування передових наукових досягнень у галузі техногенно-екологічної безпеки в практичній діяльності. Розпочав роботу міжнародної конференції проректор із науково-дослідної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності кандидат технічних наук, доцент Тарас Рак. У своїй промові він звернув увагу присутніх, що за останні десятиліття спостерігається збільшення природних і техногенних аварій і катастроф, дорожньо-транспортних пригод, у яких гине або втрачає здоров’я та працездатність велика кількість людей. «Актуальність проблем безпеки життєдіяльності в теперішній час умовно можна визначити трьома загальними причинами. По-перше, порушення екологічної рівноваги природного середовища внаслідок надмірного антропогенного навантаження на біосферу. По-друге, зростання кількості техногенних аварій і катастроф при взаємодії людини зі складними технічними системами. По-третє, соціально-політична напруженість у суспільстві. Ці причини потребують пильної уваги та детального вивчення з метою їх усунення або хоч би полегшення їх впливу», – зазначив проректор Тарас Рак. Загалом на пленарних і секційних засіданнях конференції виступили 127 осіб. Учасники заслухали та обговорили доповіді з проблем пожежної та техногенної безпеки, організації та порядку проведення аварійно-рятувальних робіт, захисту населення, територій і об’єктів від надзвичайних ситуацій, моделювання явищ техногенного та природного характеру та технологій їх ліквідації, актуальності заходів інформаційної безпеки, розробки державних заходів у галузі цивільного захисту та пожежної безпеки, формування моральних і психологічних рис офіцера пожежно-рятувальної служби, екологічні та медико-біологічні аспекти життєдіяльності, управління проектами та програмами. Особливу увагу було сконцентровано на завданнях підвищення рівня захищеності об’єктів і населених пунктів, організації та порядку проведення аварійно-рятувальних робіт, захисту населення, територій і об’єктів від надзвичайних ситуацій. Учасники конференції рекомендували зосередити основні зусилля на таких проблемах: вдосконалення методик випробування і впровадження екологічно безпечних вогнегасних речовин, приладів і матеріалів відповідно до чинних вимог, розроблення методичних рекомендацій із питань моделювання явищ техногенного й природного характеру та технологій ліквідації їх наслідків, здійснення державної програми щодо навчання населення правил пожежної безпеки, екологічної культури та дій в умовах надзвичайних ситуацій, дослідження психолого-педагогічних аспектів підготовки рятувальників, розроблення заходів із удосконалення інформаційної безпеки підрозділів ДСНС України, а також управління проектами та програмами у сфері безпеки життєдіяльності. У галузі міжнародного співробітництва з питань забезпечення безпеки життєдіяльності було запропоновано здійснювати заходи щодо координації національних і міжнародних програм та організації більш тісного наукового співробітництва на європейському та регіональному рівнях. Для цього необхідно налагоджувати партнерські стосунки, проводити обміни делегаціями та створювати мережі наукових і віртуальних центрів із використанням сучасних інтерактивних телекомунікаційних засобів. Організатори конференції впевнені в необхідності подальшої активізації та об’єднанні зусиль учених і практиків різного профілю для вирішення наявних проблем безпеки життєдіяльності та визначення пріоритетних напрямів їх розвитку в майбутньому. За матеріалами: Прес-служба ЛДУБЖ  

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу