У Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля на 15 % збільшено  загальний обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Найбільше зросла кількість бюджетних місць на інженерно-технічні напрями підготовки – на 30 %, – повідомляє прес-служба ВНУ. Цього року абітурієнти зможуть вступити на бюджет і на нові напрями і спеціальності. Це, зокрема «Системний аналіз», «Метрологія, стандартизація і сертифікація», «Міжнародні відносини», «Практична психологія», «Управління інноваційною діяльністю», «Управління фінансово-економічною безпекою», «бізнес-адміністрування», «Економіка довкілля і природних ресурсів», «Богослів’я» і «Релігієзнавство».

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу