Коли йдеться про студентську мобільність, насамперед мають на увазі міжнародний обмін. Нещодавно в ДонНТУ  було прийнято тимчасове положення щодо академічної мобільності студентів, основним завданням якого є визначення головних принципів забезпечення студентської мобільності як в Україні, так і за її межами. Зрозуміло, що підставою для мобільності студентів є  міжурядові угоди чи договори між університетами-партнерами. Згідно з положенням, будь-який студент, який успішно навчається, вже з другого курсу, може тимчасово продовжити навчання в іншому ВНЗ України (внутрішня академічна мобільність) або закордонному ВНЗ (зовнішня академічна мобільність). У рамках зовнішньої та внутрішньої мобільності може бути: – Організована академічна мобільність – з ініціативи вишу; – Ініціативна академічна мобільність – з ініціативи самого студента. Щоб мати змогу скористатися академічною мобільністю, треба відповідати деяким критеріям, таким як: навчальна успішність, знання мови та участь у науковій роботі. На період навчання в іншому ВНЗ студент бере академвідпустку в рідному навчальному закладі або виконує затверджений у встановленому порядку індивідуальний навчальний план.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу