Уряд Словацької Республіки в 2014/2015 навчальному році для громадян України виділив стипендії для навчання в магістратурі та аспірантурі за такими напрямами підготовки: – педагогіка та педагогічні науки 1.1.1 – 1.1.10 – суспільні науки та біхевіоризм (наука про поведінку) 3.1.1 -3.1.16 – економія і менеджмент 3.3.1 – 3.3.25 – екологія та природозбереження 4.3.1 – 4.3.5 – архітектура і будівництво 5.1.1 – 5.1.7 – інженерія, конструкції, технології, виробництво, шляхи сполучень 5.2.1 – 5.2.60 – сільське господарство 6.1.1 -6.1.17 – лісівництво 6.2.1 – 6.2.6 – водне господарство 6.4.1 – 6.4.2 Детальний перелік напрямів підготовки та спеціальностей в електронному вигляді розміщено на веб-сайті www.minedu.sk (vysoke skolstvo (вища освіта) – sustava studijnych odborov (перелік спеціальностей), разом із інформацією про їх акредитацію на окремих рівнях у системі вищої освіти Словаччини. Заявки на отримання стипендії Уряду СР подаються в електронному вигляді на порталі www.vladnestipendia.sk, де кандидат має зареєструватися. У разі потреби кожен кандидат може отримати технічну підтримку на e-mail: podpora@studyabroad.sk та за телефоном: +421 907551404. Останній день електронної реєстрації та надіслання заявок разом із необхідними документами – 29.05.2014 року. Словацька сторона звертає увагу на те, що заявки можуть подаватися претендентами лише у вищевказані строки, разом із необхідним пакетом документів. Матеріали, які не були зареєстровані в електронному вигляді, в письмовому вигляді не розглядатимуться. Відбір кандидатів здійснює Комісія Міністерства освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки. Умовою отримання стипендії Уряду Словацької Республіки на стандартний курс освіти у ВНЗ є володіння словацькою мовою на необхідному рівні та прийняття на навчання за обраною навчальною програмою до публічного ВНЗ (verejna vysokd skola) в Словацькій Республіці. Із метою вивчення словацької мови, претенденти на отримання стипендії Уряду СР мають можливість пройти інтенсивний курс вивчення словацької мови та фахових предметів. Для осіб, які пройшли конкурсний відбір, курс є безкоштовним; організовує його Інститут мовної та фахової підготовки Центру подальшої освіти Братиславського Університету ім. Коменського з 02.09.2014 року до 30.06.2015 року. Детальна інформація про інтенсивний курс розміщена на сайті www.cdvuk.sk. Комісія Міністерства освіти, науки, досліджень і спорту СР з відбору кандидатів розглядатиме надіслані заявки лише за умов: – рекомендації Міністерства освіти і науки України; – позитивних оцінок, отриманих упродовж усього періоду навчання у вищому навчальному закладі України; – обраної навчальної програми. Заявки претендентів, що не відповідатимуть вказаним критеріям, комісія не розглядатиме. Оригінали надісланих електронною поштою документів мають бути пред’явлені особою, яка пройшла відбір, після її прибуття на навчання до Словаччини (не пізніше встановленого строку реєстрації перед початком навчання) на відповідному факультеті ВНЗ та в Департаменті міжнародного співробітництва, європейських справ та пожиттєвої освіти Міністерства освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки. Слід також зазначити, що словацька сторона здійснюватиме виплату стипендії лише за наявності оригіналів надісланих документів. Стипендіат має розпочати навчання в строк, встановлений вищим навчальним закладом Словацької Республіки. Переважно це перший тиждень вересня або ж не пізніше 30.09.2014 року. Інформація про можливості навчання в публічних ВНЗ (verejnd vysokd skola) Словацької Республіки розміщена на сайті: www.portalvs.sk, англійською мовою (для стипендіатів) на www.studvin.sk.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу