Науковці кафедри фізичної хімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Дмитро Андрощук, Марина Майба та Юліана Гапон стали лауреатами премії президії Національної академії наук України для молодих учених. Їхня конкурсна робота була присвячена фізико-хімічним аспектам створення функціональних покриттів.

У цьому напрямі молоді вчені працюють уже давно, ще зі студентських років. Крім публікацій у наукових виданнях і виступів на конкурсах, у них є кілька патентів на корисні моделі та винаходи. У ході досліджень учені запропонували низку  інноваційних рішень, що мають потенціал для впровадження у виробництво. Зокрема вирішувалися завдання, пов’язані з переробкою сплавів вольфраму і подальшим вторинним використанням продуктів переробки, як проміжних речовин при створенні нових матеріалів.

Слід зазначити, що робота Дмитра Андрощука, виконана у співпраці з військовою кафедрою НТУ «ХПІ», була також відзначена Дипломом III ступеня Всеармійського конкурсу «Кращий винахід року» в номінації «Утилізація надлишкового озброєння, військової техніки, боєприпасів і ракет», а запропоноване технічне рішення схвалене фахівцями Міністерства оборони України. У цій роботі також досліджувалися властивості сплавів вольфраму. Утворені проміжні речовини при його переробці передбачалося використовувати при створенні покриттів, що запобігають корозії і зношуванню.

Юліана Гапон працювала над фізико-хімічними основами нанесення багатокомпонентних сплавів на основі тугоплавких металів. Вони є більш твердими, на відміну від покриття хромом, але в технології їх виробництва не використовуються токсичні компоненти.

Рішення молодих учених також відзначили фахівці машинобудівної галузі. Марина Майба працювала над вивченням покриттів для сплавів титану, зокрема над створенням покриттів, наповнених фторопластом (полімерним матеріалом), який дає можливість знизити тертя і підвищити їх хімічні властивості. Вона написала також монографію.

Розроблені покриття, нанесені на робочі поверхні камер згоряння, що використовуються для управління робочим процесом у двигунах внутрішнього згоряння були відзначені Дипломом фіналіста Міжнародного конкурсу інвестиційних та інноваційних проектів «Харківські ініціативи» як кращий інноваційний проект у галузі машинобудування.

Дані розробки дадуть змогу не тільки зберегти природні ресурси і покращити екологічну ситуацію, ефективно використати вторинну сировину у виробництві і замінити токсичні речовини альтернативними, а й створити покриття, які підвищать ступінь міцності виробів машинобудування.

За інформацією Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу