Уже тривалий час науковці Переяслав-Хмельницького педагогічного університету імені Григорія Сковороди активно проводять дослідження у сфері туризму та краєзнавства, їх проблем і тенденцій розвитку. 17-18 квітня на базі Переяслав-Хмельницького педагогічного університету імені Григорія Сковороди відбулася вже ХІІ Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми розвитку спортивно-оздоровчого туризму і краєзнавства в закладах освіти”. Актуальність обраної проблематики для проведення науково-практичної конференції не викликає сумнівів, адже головною ідеєю проведення таких заходів є розробка стратегії подальшого розвитку туризму та краєзнавства в освітніх закладах як сфери наукової діяльності і як навчальної дисципліни. І саме тому обрана тематика науково-практичної конференції є гарною можливістю наукового диспуту для вчених і дослідників, під час проведення якого обговорюється сучасний стан спортивно-оздоровчого туризму та краєзнавства, проводиться ґрунтовний аналіз їх розвитку та функціонування. У роботі конференції взяли участь науковці та практики із шести країн: 102 — з України, 7 — з Росії, 3 — з Болгарії, 2 — з Білорусі, 2 — з Китаю та 1 — з Ізраїлю. Із вітальним словом до учасників зібрання звернувся перший проректор університету, кандидат педагогічних наук, доцент Валерій Хомич. На пленарному засіданні були заслухані змістовні доповіді вітчизняних і закордонних науковців, зокрема, про форми організації туристської оздоровчої діяльності та їх значення в історичному розвитку вітчизняного туризму, історико-географічні чинники розвитку спортивно-оздоровчого туризму тощо. Так, керівник служби з торгово-економічних питань Республіки Болгарія Надежда Белелієва, радник посольства з питань освіти і науки Республіки Болгарія Петро Танев і генеральний директор болгарської туристичної компанії “Албена Травел” Румен Спасов розповіли присутнім про географічні особливості Болгарії і закликали учасників конференції відвідати республіку, яку вони представляють. Вони зосередили увагу публіки на широких туристичних і рекреаційних можливостях Болгарії, популяризуючи її як країну, надзвичайно благоприємну для відпочинку, оздоровлення і санаторно-курортного лікування. До слів гостей університету долучився й завідувач лабораторії “Регіональні особливості розвитку оздоровчо-спортивного туризму та краєзнавчої роботи”, почесний працівник туризму України, кандидат педагогічних наук, доцент Борис Пангелов, який надзвичайно цікаво розповів про свої незабутні враження від перебування в Болгарії. Головний редактор газети “Краєзнавство. Географія. Туризм”, академік Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму і краєзнавства Василь Серебрій ознайомив учасників конференції з організаційними умовами розвитку сімейного туризму. Про професійну компетентність інструктора комерційної туристичної групи повів мову доцент кафедри туризму і готельного господарства ХНАМГ, почесний працівник туризму України, кандидат педагогічних наук, доцент Валерій Абрамов. Аналіз передумов та перспектив розвитку спортивного туризму в Україні взяв в основу свого виступу старший викладач кафедри СГДЕТ Інституту фізичної культури Сумського ДПУ імені А. С. Макаренка Василь Зігунов. Доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України Олена Андрєєва представила презентацію, в якій детально проаналізувала теоретико-методологічні засади рекреаційної діяльності різних груп населення. Із доповіддю про спортивний туризм і підходи до визначення цього поняття як виду спортивної діяльності виступив кандидат географічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Олександр Колотуха. У свою чергу доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури та туризму Запорізького національного університету Анатолій Конох присвятив свою доповідь організаційно-методичним умовам професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання з спеціалізацією “Спортивно-оздоровчий туризм” у вищому навчальному закладі. На засіданнях секцій обговорювали рекреаційні, медико-біологічні, економічні та психологічні аспекти туризму і краєзнавства, а також було проаналізовано сучасний стан й окреслено перспективи розвитку спортивного й оздоровчого туризму в закладах освіти. Також у рамках роботи конференції відбулося засідання української філії Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму та краєзнавства під головуванням Василя Серебрія. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку спортивно-оздоровчого туризму і краєзнавства в закладах освіти» відбулася на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема наукового зібрання послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю порушених питань за результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів тез і доповідей учасників конференції. Слід наголосити, що міжнародні науково-практичні конференції з проблем туризму і краєзнавства, які проводяться в Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті імені Григорія Сковороди, набувають особливого значення. Подібні заходи не лише створюють можливість для обміну науковим досвідом, а й сприяють встановленню та подальшому розширенню наукової співпраці. Це своєрідний звіт перед освітянами та науковою громадськістю України про новітні здобутки в цій сфері діяльності. Такі заходи прискорюють поширення знань, ідей, методичних і наукових досягнень із туризму та краєзнавства й створюють сприятливі умови для об’єднання зусиль учених різних країн у розробці цих проблем науки. Автор: Сергій Зражевський

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу