Створено тематичний веб-ресурс наукової роботи у сфері інформаційних технологій, номінованої на Державну премію України в галузі освіти 2014 року. На сайті можна ознайомитися з науковими матеріалами та долучитися до громадського обговорення. Наукова робота «Науково-теоретичні, технологічні та інноваційні аспекти підготовки та підвищення кваліфікації фахівців IT-галузі у вищих навчальних закладах» створена у співпраці СумДУ, ЧНТУ та ХНУ. Мета роботи полягає у підвищенні ефективності та якості комп’ютерної освіти. Новітній компетентнісний підхід до підготовки та підвищення кваліфікації фахівців ІТ-галузі, впроваджений у навчальний процес вищої школи, базується на інноваційних теоретико-технологічних здобутках з організації та управління електронним, зокрема дистанційним, навчанням і проектною діяльністю у вищих навчальних закладах. Створена протягом 2008-2013 років наукова робота налічує 14 монографій, 6 навчальних посібників, 7 патентів та авторських свідоцтв, 80 наукових статей у фахових виданнях, із яких 34 містяться в міжнародних наукових базах даних, зокрема 9 – в базі даних SCOPUS. Випускник спеціальності «Комп’ютеризовані системи управління» СумДУ (1998 рік) – бізнес-аналітик корпорації IBM (Канада), професор Університету Торонто Олександр Романко зазначив, що вища школа потребує практичної спрямованості ІТ-освіти. За його словами, позитивним моментом наукової роботи, номінованої на Державну премію, є акцент саме на цю складову при підготовці фахівців ІТ-галузі. За інформацією прес-центру СумДУ

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу