13 травня 2014 року в м. Брюссель відбулось спільне засідання Уряду України та Європейської Комісії, на якому, зокрема, розглядалось питання щодо участі України в програмі «Горизонт 2020». Сторони привітали намір України стати асоційованим учасником Рамкової програми ЄС із досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

Україна зацікавлена в якісному розширенні співробітництва з Європейським Союзом у науково-дослідній і технологічній сферах, серед основних пріоритетів співпраці Урядом України визначена нова рамкова програма ЄС «Горизонт 2020».

Програма Європейського Союзу «Горизонт 2020» розрахована на 7 років (2014-2020 рр.) та орієнтована на підтримку дослідницької та інноваційної діяльності в усіх сферах суспільного життя – від фундаментальних наук до впровадження інновацій в реальний сектор економіки. Пріоритети програми «Горизонт 2020» – сприяння фундаментальним науковим дослідженням, підвищення конкурентоспроможності виробництва, розвиток ІКТ, нанотехнологій, нового матеріалознавства, біотехнологій і космічної галузі, а також пошук відповідей на найбільш гострі соціальні виклики в сфері охорони здоров’я, екології та демографії.

Загальний обсяг фінансування підтримки досліджень та інновацій у рамках програми передбачений у розмірі понад 70 млрд євро.

Україна увійшла до 11-ти провідних наукових країн світу, які визначені ключовими стратегічними партнерами ЄС в програмі ЄС «Горизонт 2020», також наша держава визнана єдиним стратегічним партнером Євросоюзу у Східній Європі.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу