Викладач кафедри менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля кандидат економічних наук, професор Олександра Ляшенко захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук одразу за двома спеціальностями – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності». У своїй роботі Олександра Ляшенко розкриває дуже актуальну тему – управління економічною безпекою підприємства. За її словами, в деяких вишах нашої країни відбуваються захисти дисертацій за двома спорідненими спеціальностями у сферах технічних та лінгвістичних наук, але далівський досвід  сполучення названих двох спеціальностей зі сфери економіки є унікальним явищем для української науки.   За матерілами прес-служби МОНмолодьспорту

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу