На черговому засіданні Вченої ради Національного університету “Львівська політехніка” основним було питання розширення використання програмного забезпечення в навчальній і науковій діяльності. З доповіддю виступив проректор із науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, завідувач кафедри програмного забезпечення професор Дмитро Федасюк. Співдоповідь зробив голова комісії з інформатизації, доктор технічних наук професор Андрій Пелещишин.

Професор Дмитро Федасюк наголосив на надзвичайно важливій ролі сучасного програмного забезпечення для усіх сфер людської діяльності. Можна мати багато технічного забезпечення, багато комп’ютерів, але вони не дадуть очікуваного результату без належного програмного забезпечення. Студенти повинні навчитися володіти тими системами, які сьогодні використовуються на виробництві, зокрема в будівництві і проектуванні.

Важлива роль програмного забезпечення для “власного споживання”, використання систем для організації навчального процесу, побудови навчальних планів, супроводу навчального процесу, зокрема систем “Деканат”, “Відділ кадрів”.

Ці питання постійно на контролі ректорату і Вченої ради університету. Торік, скажімо, закупили програмного забезпечення на суму 700 тисяч гривень. Це створює передумови того, що університетська мережа, вся інфраструктура працює якісно, надійно, без збоїв. Дедалі більшої актуальності набуває питання достатнього антивірусного програмного забезпечення. Одним із головних завдань на найближчу перспективу, на думку Дмитра Федасюка, є повний перехід університету на ліцензоване програмне забезпечення.

В ухвалі Вченої ради поставлено низку конкретних завдань. Необхідно, зокрема, вивчити питання щодо впровадження програмних засобів антиплагіату текстів у курсових і кваліфікаційних роботах. На жаль, є ще чимало студентів, охочих видавати чужу працю за свою.

Поставлено також завдання активізувати роботу з розроблення та впровадження загальноуніверситетських систем Sciens LP, “електронні відомості”, веб-сервісу “Наукові журнали і конференції Національного університету “Львівська політехніка”, обліку аудиторного фонду тощо. Передбачено створити загальноуніверситетське ліцензійне та вільновживане програмне забезпечення з інформуванням підрозділів про місце та умови використання і підтримки його функціонування.

Директори всіх навчально-наукових інститутів, коледжів, завідувачі кафедр, керівники підрозділів повинні активніше впроваджувати в навчальний процес засоби комп’ютерного моделювання та проектування, віртуальні лабораторні роботи, мультмедійні технології тощо. 

Прес-служба Національного університету “Львівська політехніка”

 

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу