Дискусійні та неоднозначні питання в розбудові громадського суспільства, зокрема в Україні, розглянула  кафедра психології та соціології Національного університету ДПС України. Міжвузівський науково-практичний круглий стіл «Соціологічні знання в контексті проблеми розбудови громадянського суспільства» об’єднав науковців із різних вишів: Інститут педагогічної освіти й освіти дорослих НАПН України; Інститут психології та суспільно-політичних наук Київського міжнародного університету; Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського та ін.

Надія Ківенко, професор, завідувач кафедри психології та соціології Податкового університету, зробила акцент у доповіді на сучасному розумінні визначення громадянських прав особистості. Посилаючись на Енциклопедичний юридичний словник 1999 року, виокремила деякі громадські права, а саме: право на життя; право на свободу; право не зазнавати тортур або жорстокого і такого, що принижує людську гідність, поводження; право на судовий захист та правосуддя; право користуватися рідною мовою та багато інших. Проте, як зазначає Надія Василівна, не прописано права на захист цих вищенаведених прав. Виникає запитання: чи не у відсутності права на захист своїх прав полягають сумніви в існуванні громадянського суспільства в державі? І додає: «Чи не в тому причина, що політичне кредо «Свобода, рівність, братерство» повинно бути підкріплено економічно. Бо через економічну нерівність у суспільстві важко уявити собі братерство всіх людей і припускати у них рівні можливості свободи вибору свого соціального та економічного статусу і реалізації всіх юридично значимих свобод».

Для формування та розвитку громадянського суспільства, на думку учасників круглого столу, суттєвої ваги треба надати визначенню чіткої ідеології розвитку країни, інноваційним технологіям, розвитку науки, бізнесу, освіти (вміння здобувати знання, працювати чи вчитися на результат, мати високий ступінь самоврядування), формуванню середнього класу. Про важливість розвитку середнього класу наголосив Віталій Лісовенко, професор кафедри психології та соціології Податкового університету: «Саме на середній клас, який у постіндустріальних суспільствах становить майже 60 % від загальної кількості населення, орієнтовані закони держави та державна соціальна політика. Бо саме середній клас створює умови та реальні можливості для функціонування громадянського суспільства. У нас же середній клас за різними оптимістичними джерелами інформації становить близько 20 %».

Серед інших питань, що обговорювалися науковцями, є плюралізм думок. На думку багатьох соціологів, першоосновою формування громадського суспільства є саме плюралізм як знання та практика взаємного пристосування між громадянами одного суспільства. На основі плюралізму формуються такі цінності, як принцип справедливої гри, готовність віддати іншому йому належне (наприклад, повага, борги), компроміс без нівелювання власної гідності та ін. На таких засадах є можливість сформувати певний загальносуспільний консенсус.

Анна Цехмейструк

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу