Випускники Запорізького державного медичного університету, які навчалися за фахом «лікарська справа», «педіатрія», «стоматологія», «лабораторна діагностика», «фармація», «технологія парфумерно-косметичних засобів» складають випускні іспити з основних клінічних і фармацевтичних дисциплін та практичних навичок.

Державна атестація почалася в травні, коли випускники ЗДМУ успішно написали комплексний ліцензійний іспит «Крок-2» – тестування, а тепер складають практично-орієнтований іспит за кілька етапів.

Для студентів за фахом «лікарська справа» і «педіатрія» іспит містить практичну роботу біля ліжка хворого, де кожен випускник збирає анамнез пацієнта у відділенні, ставить діагноз, призначає лікування, а державна екзаменаційна комісія перевіряє правильність тактики. Наступний етап – розв’язання ситуаційних задач із хірургії і терапії, демонстрацію маніпуляційних технік і навичок, роботу з фантомами та муляжами в екзаменаційній кімнаті, розписування алгоритму допомоги при невідкладних станах. До речі, допомогу при невідкладних станах обов’язково складають і випускники-стоматологи, а крім цього вони складають іспит за напрямами хірургія, терапія і ортопедія.

Випускники, які навчалися за фахом «фармація» і «технологія парфумерно-косметичних засобів», складають іспити з профільних предметів, а кращі студенти за рішенням Вченої Ради університету захищають перед державною екзаменаційною комісією дипломні роботи. Кожна дипломна робота – підсумок науково-дослідної і пошукової праці впродовж кількох років. Тематика робіт актуальна і стосується не лише аналізу наявних препаратів і фармакологічних досліджень, а й синтезу і створення нових лікувальних засобів.

Кращі цьогорічні випускники, які не лише на випускних іспитах, а й впродовж усього періоду навчання продемонстрували високі знання, на розширеному засіданні Вченої Ради університету будуть рекомендовані до продовження наукової діяльності і навчання в магістратурі, аспірантурі та клінічній ординатурі, щоб згодом прийти на викладацьку роботу в ЗДМУ.

20 червня в університеті відбудуться урочистості з нагоди випуску і вручення дипломів.

Запорізький державний медичний університет

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу