Спортивні досягнення студентів СумДУ на державному і міжнародному рівнях, розвиток масового спорту та потужна спортивна інфраструктура сприяли запровадженню в університеті цієї спеціальності.

Нова спеціальність спрямована на вдосконалення професійної підготовки спортсменів високої кваліфікації з отриманням фаху тренера-викладача, спортивного менеджера.

Навчальний план передбачає посилену підготовку майбутніх фахівців за спеціальними медичними дисциплінами та методиками реабілітаційних програм із використанням матеріально-технічної бази та кадрового складу Медичного інституту і санаторію-профілакторію СумДУ. Студентам також забезпечать поглиблене вивчення іноземних мов, професійного менеджменту, ІТ-технологій.

За інформацією Сумського державного університету

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу