11 червня 2014 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2014 році».

Згідно з постановою, уряд затвердив обсяги державного замовлення на прийом і випуск фахівців із вищою освітою та перелік державних замовників. Зокрема для Міністерства освіти і науки затверджено обсяг державного замовлення на прийом бакалаврів 98,7 тис. осіб; спеціалістів і магістрів – 55,5 тис. та 33 тис. осіб, відповідно.

Таким чином, кількість місць державного замовлення розподілятиметься конкурсною комісією МОН серед вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, на конкурсних засадах.

Від Педагогічна Преса

Керівник порталу